søndag 13. desember 2009

Facebook-gruppe "Nei til kutt i psykiatrimidler i Finnmark!"

3. desember 2009 kl 2330 oppretta jeg Facebook-gruppa "Nei til kutt i psykiatrimidler i Finnmark!" Kuttforslaget gjelder spesialisthelsetjenestens tre døgnenheter i Finnmark, og kuttforslaget er på hele 10 millioner. Det er Helse Nord som anmoder Helse Finnmark om å kutte med den begrunnelsen at det brukes mer enn den såkalte normen for kroner og øre per seng/pasient inneliggende på en døgnenhet.

Døgnenhetene i Finnmark har ikke overforbruk av midler så langt i år i motsetning til de to somatiske sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Styret i Helse Finnmark skal ha møte 14-15 desember, og der blir den fremtidige skjebnen til døgnenhetens pasienter/brukere avgjort. Fy for skam sier jeg bare om de virkelig kutter i budsjettene. Vi er inne i første år uten opptrappingsmidler, men det var ikke meningen at det skulle trappes ned.

I artikler på Finnmarksnettverkets nettsted har jeg begrunnet hvorfor jeg mener at vi i Finnmark ikke kan følge den nasjonale normen. (Avstander i Finnmark koster penger). Se Finnmarksnettverkets nettside.

Økning av tvangsinnleggelser
Ved å kutte 10 mill i psykiatrimidler innenfor spesialisthelsetjenstens døgnenheter, mener jeg at det kommer til å bli flere akuttinnleggelser på tvang i Tromsø. Mine erfaringer med tvangsinnleggelser har gjort at jeg har måttet kjempe meg gjennom skam og dårlig selvbilde for å komme dit jeg er i dag. Jeg ble uføretrygdet i 1996, og først i år i 2009 - 13 år senere er jeg i arbeid igjen.
Det finnes mange som aldri kommer tilbake i jobb igjen. Dessverre forblir mange uføretrygdet og de bærer på den skammen som behandlingsapparatet påfører dem i forbindelse med tvangsinnleggelser.
Hva koster dette det enkelte menneske som opplever det?
Hva koster dette for staten?

Kutt i psykiatrimidler i Finnmark er noe Helse Nord har bedt om at Klinikk for psykisk helsevern og rus skal legge fram for styret i Helse Finnmark.
Er ikke Helse Finnmark et selvstendig helseforetak? Kanskje ikke helt. Men jeg håper at styret bevarer sin selvstendighet i å si nei til kuttet som foreslås fra klinikklederen.

Noe annet er respektløst overfor alle som har nytte av dagens tilbud som ytes fra døgnenhetene i Finnmark.
Det er uhyre viktig, særlig for de små kommunene, at døgnenhetene kan fortsette sin ambulerende virksomhet ut i kommunene. Det at de gjør det gir et mer helhetlig tilbud til de brukerne som har behov for tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten.

Protestgruppa på Facebook finner du her.

Den ble innledet med dette:
"10 mill kutt i psykiatrien i Finnmark.
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv...
(Arnulf Øverland)
Våkn opp, våkn opp og se hva som er i ferd med å skje i Finnmark."

13. desember teller den 1158 medlemmer! Tusen takk til alle dere som støtter gruppa ved å melde dere inn, og også oppfordre andre til å gjøre det samme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar