tirsdag 30. desember 2008

"Kystkvinnen" på bokomslaget


Kunstner og barnevernspedagog
Monica Birkemo Johansen, Fauske,
har laget skulpturene på bokomslaget.
Tittel: "Kystkvinnen"

Bokbestilling

skjer direkte til meg:

Siv Helen Rydheim, e-postadresse: sivryd@gmail.com

Boka ble utgitt i 2008, og koster nå kr 200 inkl. ekspedisjon og porto.

Bok om uvirkelige reiseopplevelser

Kjærligheten spør ikke, den bare er

Det er tittelen på min første bok.

På bokomslaget står det blant annet:

Så er den her, boken, om levd og erfart liv, om vandring i ukjent landskap og om en vandring som bringer forfatteren til et sted som for henne bringer fred. Siv tar oss med på en reise som det ikke er alle forunt å dra på. Hennes formidlingsevne gir oss litt innsikt i for meg og mange med meg, en verden som er skjult og ikke tilgjengelig. Hennes formidling av dette fremmede gir oss en mulighet til å forstå litt mer enn vi ville gjort om vi ikke leste boken. Hun behersker kunsten med å dele av sitt eget samtidig som hun ser at dette har allmenn verdi, både for mennesker som kan ha samme utfordringer som hun hadde og også for fagfolk. Boken er en beskrivelse av harde fakta formidlet på en måte som av og til gjør at jeg både gremmes og undres over helsevesenets fremferd. Samtidig blir jeg begeistret over hennes evne til å ordlegge seg og i ettertid se det komiske i situasjonen. Boken anbefales på det sterkeste.
Hanne Vang, Sosionom

Utdrag fra boka finner du her. Det er Erfaringsnettverkets nettside, hvor du også finner informasjon om et spennende skriveprosjekt, hvor det blir over ti deltakere.

Fra april 2013 selger Kultursenteret Sisa i Alta boka og inntekten fra salget går til Sisa.

Forfatters bemerkninger til boka
Heldigvis har mitt liv utviklet seg siden høsten 2008, og det har åpnet seg muligheter med tanke på arbeid og aktivitet jeg ikke kunne drømt i 2008. Jeg vil særlig bemerke at jeg har blitt svært kritisk til medikamentbruk, og om jeg skulle ønske meg noe er det at de som selv ønsker det kan få muligheten til medikamentfritt behandlingstilbud, hvis psykose oppstår. Jeg ser gode eksempler på mennesker som «var dømt til å spise medikamenter resten av livet» greier seg utmerket uten. Selv har jeg vært i en langsom nedtrappingsfase, og det første jeg greide å slutte med var antidepressiva. Per april 2013 er det snart 1 ½ år siden jeg sluttet helt med disse medikamentene, og jeg brukte like lang tid på nedtrapping. Jeg har fått tilbake en større følsomhet og blir dermed mye lettere rørt til tårer når noe treffer hjertet mitt. I tillegg vil jeg trekke fram at naturlig søvn er mye bedre regulert. En langsom nedtrapping på stemningsstabiliserende medikamenter er i gang, og jeg har lest en nedtrappingsveileder som jeg kan anbefale om andre ønsker å forsøke nedtrapping. Etter mange års medikamentbruk er det i hvert fall for meg svært viktig å gjøre dette i langsomt tempo.

Veilederen finnes på http://www.erfaringskompetanse.no/ og kan lastes ned.

Drøm i våken tilstand heter en ny bok jeg har bidratt i. Alle henvendelser om denne boka kan rettes til:
Abstrakt forlag AS
Oscars gate 35A
0258 Oslo
Telefon: 23 31 12 20
abstrakt@abstrakt.no
www.abstrakt.no

Den blir lansert på et fagseminar på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2013. Kontakt Abstrakt forlag for nærmere informasjon. Sju bidragsytere fra hele landet skriver om sine psykoseopplevelser, hva skjedde i forkant og hva har skjedd etterpå. Forordet er av overlege og professor i psykiatri Svein Haugsgjerd og etterordet er av forfatter og cand.philol. med hovedfag i litteraturvitenskap, Merete Morken Andersen.

Kultursenteret Sisa http://www.sisa.no/
Det er flere gode grunner til at de overtar salget og inntekten for boka Kjærligheten spør ikke, den bare er. Min kapasitet til å sende bøker og regninger er begrenset og derfor er det fordelaktig at noen andre gjør det. Kostnadene ved boka er dekket med de bøkene som er solgt så langt. For meg personlig har samarbeidet med Sisa, og de møtene jeg har hatt der i ulike sammenhenger bidratt til en god utvikling. Ikke minst har den jevnlige dialogen med daglig leder John-Tore Martinsen vært en av de faktorene som har ført meg dit jeg er i dag. Så hjertelig takk for all støtte til John-Tore og alle dere andre jeg har samarbeidet med på Sisa siden boka ble utgitt og før det.

Pris for deg som bestiller og får boka tilsendt i posten: Kr. 200
Kan bestilles på e-post til: post@sisa.no
Pris for deg som henter den på Kultursenteret Sisa: Kr. 150
Skal du kjøpe for å videreselge selv, så får du rabatt på kjøpet. Det avtaler du med Sisa. Minimum antall for å få rabatt er fem.

Med beste hilsen
Siv Helen Rydheim

Tvangsinnleggelser i psykiatrien

I et avsnitt i boka "Kjærligheten spør ikke, den bare er" beskriver jeg også hvordan
jeg opplevde å være innlagt på tvang. Ellers står dette på bokomslaget:
Siv Helen Rydheim er født i Nordreisa i 1955, og har skrevet om sine opplevelser med
psykose og tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk. Boka kan sees på som et debatt-
innslag i den pågående debatten om den utstrakte bruken av tvangsinnleggelser og
tvangsmiddelbruk i psykiatrien i Norge, som ligger på verdenstoppen statistisk når det
gjelder tvangsinnleggelser. Boka er interessant for fagfolk som ønsker i å høre en bruker-
stemme inn i sitt arbeid. Likedan er boka interessant for mennesker som selv har opp-
levd tvangsmiddelbruk, og for pårørende til mennesker som har vært innlagt på tvang.

Forfatteren stiller viktige spørsmål til de som utøver makt i psykiatrien. Hun beskriver
også hvordan hun har klart å arbeide seg ut av skam og vonde opplevelser.

I tillegg til en svært levende beskrevet psykosebeskrivelse inneholder boka blant annet
forfatterens refleksjoner rundt psykisk helse fra forskjellige vinkler. I alvoret som
beskrives er det også befriende komiske situasjoner som beskrives på en måte som får
leseren til å le midt i alvoret. Både mennesker uten erfaring fra psykiatrien og fagfolk,
som har lest manuskriptet, har kommet med svært gode tilbakemeldinger. Anbefales
også til politikere som er lovgivende myndighet og kontrollkommisjonsmedlemmer rundt
om i landet.

Medlemskap i Mental Helse ?

Vervebrev Mental Helse


Hei!

Vi trenger deg som medlem. Som medlem får du gleden av å motta SINN OG SAMFUNN 5 ganger i året. Der står det mye interessant innen psykisk helse. De fleste steder er det lokallag man får en tilknytning til om man ønsker det.

I Mental Helse består medlemmene av brukere, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. 1 av 3 unge opplever psykiske helseproblemer før fylte 16 år, og 1 av 2 opplever psykiske helseproblemer i løpet av livet. (Folkehelseinstituttet).

Hvis du ikke allerede er medlem i Mental Helse, så oppfordrer jeg deg til å melde deg inn. Du kan eventuelt prøve å få den bedriften du jobber til å melde seg inn som støttemedlem også. Det synes jeg er viktig!

For at det skal bli enda mer ”trøkk” i vår interessepolitiske organisasjon Mental Helse, er det viktig at mange flere melder seg inn. Fra og med 2008 koster enkeltmedlemskap kr 275 per år. Ungdomsmedlemskap kr 160 (inntil fylte 30 år). For bedrifter koster det kr 800 å være støttemedlem.

Om du ønsker å melde deg inn, verver jeg deg med glede J. Eller du kan selv melde deg via www.mentalhelse.no. Det viktigste er at du melder deg innJ.

Mental Helse har passert 10 000 medlemmer og stadig flere melder seg inn.

SINN OG SAMFUNN har mange gode tips til oss som brukere, pårørende, fagpersoner og mennesker som ganske enkelt interesserer seg for hva som skjer innenfor feltet psykisk helse. Gjennom SINN OG SAMFUNN får vi nyttig kunnskap om en del av det som skjer innenfor feltet.

TAKK FOR DIN OPPMERKSOMHET, OG VELKOMMEN SOM MEDLEM!

Hilsen fra Siv Helen Rydheim (sivryd@gmail.com – Mob. 95866865)

mandag 29. desember 2008

Bokas forord og innledning

DET ER VANSKELIG Å FORSTÅ SEG RETT PÅ MENNESKER, HVEM SOM ER GAL OG HVEM SOM ER KLOK. GUD HJELPE OSS ALLE FOR Å BLI GJENNOMSKUET.
Knut Hamsun

Forord
Ved å fortelle min historie håper jeg å gi en stemme og et bidrag til større åpenhet når det gjelder manisk-depressiv lidelse spesielt og psykiske lidelser generelt. Jeg har selv en manisk-depressiv lidelse også kalt bipolar lidelse, og da jeg begynte å lete etter litteratur skrevet av mennesker med samme diagnose fant jeg svært lite. Selv har jeg blant annet opplevd den nedbrytende skamfølelsen, som særlig var knyttet til psykoser eller ting jeg har gjort eller sagt i manisk tilstand, men ikke bare i forhold til det. Ubearbeidede opplevelser i forbindelse med tvangsbruk gjorde også sitt til at skamfølelsen ble langvarig. Men etter hvert har jeg også opplevd at det er frigjørende å se det komiske i situasjoner jeg har vært oppe i. For meg ble galgenhumoren eller selvironien noe av det jeg har lært å bruke, for å akseptere meg selv slik jeg er.
For meg er det også nærliggende å henvende meg til mennesker som søker eller har søkt innenfor New-Age-spekteret. Dette fordi jeg selv brukte mye tid og penger på dette, uten at det førte til at jeg opplevde å få sjelefred.

Det er ganske selvklart, men jeg vil allikevel understreke at det jeg forteller om meg selv bare er et lite innblikk i deler av hva mitt liv har bestått av. Det er ikke noe poeng for meg å fortelle hele livshistorien min. Dessuten er det også slik at jeg ikke helt kjenner meg selv. Vi mennesker består av så mange lag; vi er så sammensatt. Vi har mange blinde flekker i forhold til hendelser i våre liv. Og vi har skygger i oss selv vi ikke klarer å se uten hjelp fra andre mennesker, og det er vanskelig nok da. Det å bli bevisst alt hva vi har lagret i underbevisstheten, er nok ganske umulig og sikkert heller ikke meningen, men jo flere blinde flekker vi klarer å få øye på jo større er muligheten for at vi kan ta tak i det som er mulig å endre i oss selv. Dess flere skygger vi får hjelp til å avdekke, jo større er muligheten for å bli et helt menneske. Det er først når vi blir bevisst våre skyggesider at vi kan velge om vi vil gjøre noe med dem. Eller for å si det med andre ord; det er først når det som ligger i det underbevisste kommer opp til bevisstheten, at vi kan ta tak i det. Med denne boka håper jeg å gi et innblikk i hvordan det kan oppleves å ha en manisk-depressiv lidelse til de som har interesse i denne retningen utover det faglitteraturen kan gi.

DET ER MEGET LETTERE Å SE TIL HØYRE OG VENSTRE ENN Å SE INN I SEG SELV. Søren Kierkegaard (1813-1855)


Innledning
I juni i 1992, mot slutten av et healingkurs jeg deltok på, kom disse ordene til meg: ”Kjærligheten spør ikke, den bare er.”
Jeg skrev ordene ned, og de ordene ble så virkelige at den virkelige verden ble uvirkelig for meg. Jeg gikk inn i en annen verden. En surrealistisk verden, der grensene mellom drøm og virkelighet ble utvisket. Jeg tenkte, sa og gjorde mye som ikke var forståelig for de menneskene som var rundt meg. Jeg fikk det også helt klart for meg at det var umulig å dele tankene mine med andre mennesker. Jeg forsto at de tankene ikke var forståelige for andre enn meg.
Kjærligheten spør ikke, den bare er. Nå kan jeg undre meg over hvor ordene kom fra.
Over en lengre periode hadde jeg vært manisk og levd i det jeg kaller for en blanding av en virkelig og en surrealistisk verden, og jeg vil si det sånn at jeg stupte inn i en psykose der grensene mellom drøm og virkelighet ble utvisket. Det forunderlige med det hele er at jeg fortsatt husker mange av opplevelsene jeg hadde meget godt, faktisk mye bedre enn det meste av det som ellers har skjedd meg i livet. Mange av opplevelsene har brent seg fast i hukommelsen. En del hendelser er omskrevet eller utelatt av hensyn til andre personer, men bortsett fra det, så er det jeg kaller reisebeskrivelsen ganske nøyaktig slik det foregikk. Særlig har jeg en bestemt person i tankene, en person jeg alltid vil bære med meg i tankene. Kanskje vil den personen forstå at selv om vedkommende ikke er omtalt i boka, så vil jeg aldri glemme personen. Når jeg sier reisebeskrivelse, så er det i dobbelt forstand. Det var en reise der jeg beveget meg rent fysisk, men i enda større grad en reise i forhold til hva jeg opplevde i min psykiske sfære.

Boka starter med reisebeskrivelsen, og fortsetter med opplevelser blant annet fra tvangsinnleggelse ved Åsgård Psykiatriske Sykehus i 1992. I boka beskriver jeg hvordan det var å komme hjem igjen etter tvangsinnleggelsen, påfølgende depresjon med en nesten uutholdelig dødslengsel. Jeg gir også kortere tilbakeblikk fra to andre innleggelser jeg har opplevd, deler tanker rundt healing og New-age, og hva det har betydd for meg å bli kristen. Videre gir jeg et innblikk i min forståelse av den manisk depressive lidelsen mest ut i fra egne erfaringer og noe ut i fra teori om lidelsen, jeg berører tabuer knyttet til psykiske lidelser, hva det har betydd for meg å få kontakt med min egen kreativitet, identitetsbryting og veien videre. For å underbygge mine egne erfaringer, og for å gi en videre forståelse enn det jeg selv kan gi, har jeg fått tillatelse fra forskjellige forlag til å ha med sitater fra flere andre bøker.
Da kan jeg bare si: Bli med på reise i mine opplevelser der grensene mellom drøm og virkelighet ble utvisket, og ta gjerne del i mine refleksjoner etter at reisen ble avsluttet.

Sommerbilder fra 2007
Burfjord - regnbue og geitrams


En regnfull dag, men en
strime av lys var det å se
i det fjerne
(Kvænangsfjellet)


Keramikkbilde (eget arbeid 2007)Sommerfølelse
"Havlandet"