fredag 18. februar 2011

Styrt av ryggmargsreflekser, blogginnlegg på Erfaringskompetanse.no

Styrt av ryggmargsreflekser.
En bevisstgjøringsprosess er noe jeg har hatt i det å være deltaker i selvorganisert selvhjelpsgruppe. Jeg gikk inn i gruppa fordi jeg har problemer med grensesetting. Det å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe har for meg åpnet mine øyne for at jeg trenger terapi i tillegg til selvhjelpsgruppa.

Jeg fikk time hos privatpraktiserende psykolog og jeg meldte meg også på Hellingers familiekonstellasjon. Begge steder tok jeg opp mine ryggmargsreflekser og hvordan de påvirker mitt liv. Problemer knyttet til det jeg kaller ryggmargsreflekser er at jeg i nære relasjoner får panikk når det spisser seg til i konflikter. Det fører til at jeg blir sint og jeg rømmer unna. Jeg gjør det samme nå i en alder av 55 år, som jeg gjorde tidlig i tenårene. Et tankekors er at jeg har rømt så langt at jeg gikk inn en psykose (1992). Jeg er ikke redd for at det skal skje igjen, men jeg vil finne ut hvorfor ryggmargsrefleksen får styre livet mitt.

Det er på tide å komme videre. Heldigvis har jeg selvhjelpsgruppa, og vi møtes fast en gang hver uke. Psykologen har jeg møtt to ganger og skal møte han en gang til, kanskje flere. Familiekonstellasjonen ga meg så mye at jeg har bestemt meg for å delta flere ganger. Når det blir vet jeg ennå ikke, men jeg fikk ”ro i magen” etter at jeg var der. Før jeg tok steget for å være med på en helg med familiekonstellasjoner prøvde jeg å lese noe av det som står inne på Hellinger.no, men jeg fant ut at dette kan jeg ikke lese meg fram til, det må erfares. Etter at jeg har deltatt på en konstellasjonshelg leser jeg om det og har en større forståelse for det.

Jeg vil forsøke å forklare kort om konstellasjoner: Det er ikke bare meg som enkeltindivid som er i fokus, men hele min familie både de nålevende og de døde. De familiemedlemmene jeg selv ønsker settes det opp representanter for. Det at f eks min oldemors liv kan ha innvirkning på mitt liv i dag har vært noe ubegripelig, men i følge Hellingers og min egen erfaring med konstellasjoner, er det faktisk slik. Mine ryggmargsreflekser per i dag kan altså ha sammenheng med traumer som mine familiemedlemmer har opplevd gjennom generasjoner. Det blir etter denne oppdagelsen litt meningsløst å se isolert på hva jeg har opplevd i mitt liv. At jeg har hatt opplevelser som har ført til traumer er utvilsomt riktig. Jeg ble også retraumatisert på grunn av tvangsbehandling i psykisk helsevern. (BAT-rapport, Reidun Norvoll, Sintef: Se side 29, 3.5.3 Traume-informert behandling og omsorg (”care”))

Les Marta Thorsheims (leder for Hellinger-instituttet i Oslo) bidrag i Mat og Helse: Løser traumer gjennom familiekonstellasjoner.
For de dette passer for har det vist seg å ha betydning for hvordan ryggmargsreflekser kan bli forstått og dermed også arbeides med. Hågen Haugrønningen er et eksempel på dette, som kan du lese om her.

Blogginnlegget på Erfaringskompetanse.no, hvor du også finner blogginnlegg fra andre, kronikker og stoff fra feltet.

torsdag 10. februar 2011

Alternativer til tvang

Her mitt blogginnlegg nr to på erfaringskompetanse.no

Alternative metoder til tvang er noe alle helseforetak skal innføre, i følge et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert mars 2010 .

Det var oppsiktsvekkende at Helse- og omsorgsdepartementet sendte rundskrivet der de kommer med minimumskrav til alle helseforetak, som eksempelvis skal sørge for:

”- Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, lovbestemmelser, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og
husordensregler mv.(jf pkt 2)

Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.”

Kanskje er det viktigste at det skal innføres alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud! Det er viktig at alle landsdekkende organisasjoner innfor feltet etterlyser planer om dette ved alle helseforetak.

Det er sterke motkrefter, og jeg vet ikke om departementet har noe ”ris bak speilet” til helseforetak som ikke gjennomfører dette? Lov om psykisk helsevern skal igjen under lupen i første omgang i lovutvalget som er oppnevnt av regjeringen. Kontrollkommisjonene som skal kontrollere at loven ikke brytes er ikke er der for de som utsettes for tvang. De er der for tvangsutøverne, og brudd på menneskerettighetene skjer i forbindelse med tvangsinnleggelser. I 2009 var jeg invitert til Helsedirektoratets årlige kontrollkommisjonskonferanse, og jeg sa blant annet i foredraget at bare navnet ”kontrollkommisjon” høres ut som en etterlatenskap fra gamle Sovjetunionen. Kontrollkommisjonene er der for maktapparatet.

Opplæring i menneskerettigheter et også et viktig ”skal-punkt” fra departementet. I min blogg psykose.erfaringer har jeg en artikkel med uttalelser fra advokat Gro Hillestad Thune, som var dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun mener Norge er nødt til å erkjenne at det skjer brudd på menneskerettighetene. Hun presiserer også at det er viktig at de som arbeider i psykisk helsevern får opplæring i hva reglene gjelder, noe departementet har med som et av ”skal-punktene” i rundskrivet. Fra Sintefs BAT-rapport (side 144): ”Vi kan slå fast at politikerne og helsemyndighetene har sviktet grovt når det gjelder å ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere tvangsbruken og sikre rettsvern og menneskerettigheter til dem som har psykiske lidelser.”

Det er gode grunner for å fjerne lov om psykisk helsevern samtidig som det savnes søkelys på at det faktisk skjer brudd på menneskerettighetene. Menneskerettigheter er lagt til Utenriksdepartementet, og Jonas Gar Støre mener det er gode nok klageinstanser i Norge, men der tar han grundig feil. Er det enklere å kritisere andre lands brudd på menneskerettighetene? Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd (NRK). Takk til TV2, som belyste dette området i februar 2010.

Er det for optimistisk å se fram til den dagen alle helseforetak er ferdig med sin planlegging av alternativer til tvang, og det er opprettet medisinfrie behandlingstilbud? Avslutningsvis tipser jeg om kortfilmen ”Stemmer fra innsiden” der det er innenifraperspektivet som gjelder. Perspektivet er levendegjort fra tre personer. De bidrar med sine erfaringer og meninger i filmen. Takk til dere og til regissør Madeleine Hagen. Filmen er et viktig bidrag i debatten om tvang.

Gå til erfaringskompetanse.no for å lese blogginnlegg fra flere bloggere på erfaringskompetanse.no