tirsdag 11. januar 2011

Erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring

Sitat fra http://www.psykiskhelsearbeid.no:
"Medarbeidere med Brukererfaring (MB) i Bergen kommune
Erfaringene viser at å ansette MBere bidrar til å berike tjenestene og at mange av dem selv tar nye steg på veien mot tilfriskning og realisering av egne mål.
NAV og Senter for arbeidslivsforberedelse i Bergen, startet i 2006 opp MBprogrammet etter tett kontakt med Danmarks MBprogram i Århus. Helt fra starten har også Bergen kommune hatt en aktiv holdning til å ansette medarbeidere med brukererfaring."

Les hele artikkelen her.

MB-utdanning i Bergen.

Brukertilsetting som virkemiddel, evalueringsrapport. Helse Nord, Tromsø. Evalueringsrapporten fra ”Brukertilsetting som virkemiddel for å bringe inn brukerperspektiv i senterets virksomhet og en arbeidsmetode for kvalitetsheving og kvalitetssikring av tjenestene".

Evaluering av MB-utdanning i Drammen. (Etter et år.)

Jeg tror på at ansettelse av erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring er en måte å få inn brukerperspektivet i psykisk helsearbeid, og jeg har stor sans for utdanningen. Utdanningen gir et felles grunnlag, og det er viktig i denne sammenhengen.

Rådet for psykisk helse hadde et eget prosjekt angående medarbeidere med brukererfaring: "Med livet som kompetanse". Noen lenker og omtale finner du på Finnmarksnettverkets nettside her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar