søndag 13. desember 2009

Rådet for psykisk helse, KUP (Kvalitetsutviklingsprosjektet)

Fra Rådet for psykisk helses nettside:

KUP-rapporten: Sju kjensgjerninger om tjenestene


Kvalitetsutviklingsprosjektet (KUP) går mot slutten. I fire år har vi jobbet systematisk for å få oversikt over hva som skaper god kvalitet i tjenestene til mennesker med psykiske lidelser. Vi har snakket med brukerne, vi har medvirket i tjenesteutvikling, vi har sett på forskningsresultater, og vi har diskutert tjenestetilbudet. Det som nå står klart og tydelig for oss, er sju kjensgjerninger som slår fast hva som er med på å gjøre tjenestene gode.

Klikk deg videre på Rådets nettside her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar