søndag 27. november 2011

Legemiddelfrie behandlingstilbud må på plass

Felles aksjon for legemiddelfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester. En aksjon som er undertegnet av We shall overcome (WSO), Hvite Ørn, Mental Helse, Aurora og Landsforeningen for pårørende (LPP). Dette er sendt til: Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen med kopi til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Blogginnlegg: Alternativer til tvang av 10. februar 2011.

Det er ingen overraskelse når Helsedirektoratet presenterer sin rapport om Tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010, så uttrykker de bekymring for at de ikke ser noen nedgang i bruken av tvang. Fortsatt er det store ulikheter fra sted til sted.

Jeg trekker ut noen av opplysningene som kommer fram:

"– Vi fant videre at det er store forskjeller mellom kontrollkommisjonene; mens de i enkelte områder gir 1 % prosent av klagerne medhold, er tallet andre steder 11 %, opplyser Johannesen."

"– Noe kan komme av tilfeldige variasjoner fra ett år til et annet, men det kan også være uttrykk for at kommisjonene praktiserer psykisk helsevernloven forskjellig. Vi ser et behov for å følge opp dette tettere, sier Johannessen."

"- Det var store variasjoner helseforetakene imellom når det gjaldt bruk av både tvangsmidler og skjerming."

Så ulik praktisering i forhold antall tvangsinnleggelser og likedan ulik praktisering kontrollkommisjonene i mellom burde i seg selv ha ført til mye større engasjement fra helseforetakene selv, der de ser at de kommer statistisk dårlig ut. Om tvangstoppen i nord. Jeg savner også engasjement fra politikere, og skrev et blogginnlegg 24. mai 2011: Etterlyser politisk vilje.

Psykisk Helse har en nettartikkel om rapporten, og den finner du her. De konkluderer at det er ingen nedgang i tvangsinnleggelser.

Dagens Medisin har også kommentert rapporten i en nettartikkel, som du finner her. Dagens Medisin: "Det er like mye tvangsbruk som før."

Stemmer fra innsiden. Kortfilm om tvang.

Jeg har mottatt skrivestipend fra SEPREP i 2011.

For Erfaringskompetanse.no leverer jeg jevnlig blogginnlegg.

Jeg har også to andre blogger: Endringer og psykoseerfaringer.