fredag 2. juli 2010

Psykose kan være positivt

En kronikk i VG i dag 2. juli 2010 er en milepæl... så på fredag var det himmelsk champagne som gjaldt :)))

Vi er tre kvinner som har skrevet kronikken sammmen:
Inger Emilie Nitter (kunstner og foredragsholder),
Gunn Helen Kristiansen (erfaringskonsulent og brukermedvirker) og
Siv Helen Rydheim (erfaringsformidler og forfatter)

Her gjengis kronikken(en korrigering er gjort i første avsnitt):

Psykose kan være positivt

- Vi ønsker at psykosen skal friskmeldes og betraktes som positivt i psykiatrien.

- Vi tror mani og psykose kan være det underbevisste som varsler om at vi er i ubalanse med omgivelsene.

- Vi mener psykosen kan være en missing link i forskningen på psykiske lidelser.


Vi er tre kvinner som alle har blitt diagnostisert med bipolar lidelse og som har erfart at psykoser kan være informative. Vi tror at psykiske reaksjoner som mani og psykose kan være en informasjonskanal fra det underbevisste som vil varsle oss om at vi er i ubalanse med miljøet rundt oss.
Vi mener at de erfaringene vi har med psykose kan representere en missing link i forskningen på alvorlige psykiske lidelser. De som selv har opplevd psykose selv kan best formidle videre hva det innebærer. Vi friskmelder psykosen og forteller at den også kan være en ressurs dersom pasienten kommer raskt i kontakt med gode hjelpere og får riktig behandling.

Omdefinering av psykisk lidelse
Gjennom tolkninger av psykosespråket kan det være mulig å finne sider ved vår kultur som er uheldig for menneskets psykiske helse. De som betraktes som alvorlig sinnslidende kan være varslere som reagerer på belastende psykososiale forhold.
Ordet «psykiatrisk pasient» har et svært uheldig stigma. Folk flest tror at psykiatriske pasienter er farlige. Mennesker som opplever en psykose er ofte plagsomme, og kan noen ganger skrike ut sin frustrasjon.
Folk flest unngår en som står på gata og skriker, men de beste hjelperne vet intuitivt hva de skal gjøre. Det er de mest følsomme som merker trykket først. Psykiske reaksjoner kan gjøre menneskene oppmerksom på falske kulturverdier. For oss ble psykosens bildespråk en vei til opplysning.

Psykiaternes definisjonsmakt
I psykiatrien er psykose den rettslige betegnelsen på alvorlig sinnssykdom. Psykose tolkes som en tilstand preget av realitetsbrist med vrangforestillinger og hallusinasjoner. Den nye retningen innen forskning på psykiske lidelser viser at det ikke er mulig å finne noen arvelige gener som utløser sykdommer som schizofreni og bipolar lidelse. ”Psykisk lidelse beror snarere på stress en har opplevd i livet. Sinnslidelse skyldes ikke biologiske feil.” sier Roar Fosse, forskningsleder i Vestre Viken. Noen psykiatere betrakter fortsatt psykosen som et sikkert tegn på sinnssykdom, og de tror at jobben deres skal bestå i å observere og utspørre pasientene for å påvise psykotiske kjennetegn for så å medisinere bort disse varselsignalene. Mange pasienter opplever dette som feilbehandling. De vil ikke medisineres ut fra et negativt biologisk grunnsyn på psykosen. De vil ha behandlere med et positivt grunnsyn på det naturfenomenet psykosen faktisk er, og mange i gamle kulturer ble ansett som en livsviktig kilde til informasjon.

Vi etterlyser et positivt syn på psykosen i psykisk helsearbeid. Vi oppfordrer fagfolk til å betrakte psykosen som en ressurs og informasjonskilde i forhold til belastninger pasienten har vært utsatt for. Psykosebehandling må inneholde veiledning og analyse, slik at de psykiske belastningene pasienten har blitt utsatt for kan registreres og forsøkes fjernet. Vi har selv opplevde psykosen som mestringsforsøk fra en overbelastet hjerne. Det er svært viktig at pasientene kommer tidlig til behandling.

Naturens strategi Vi betrakter psykosen som «drømmesyn» som kan frigjøre bevisstheten fra kollektiv tillært "fornuft". Psykosen har overlevd evolusjonen. Når dette bildespråket analyseres viser det seg at det er det logisk. Hjernen forsøker å hjelpe oss til å finne en løsning på psykososiale problemer. De gode hjelperne er de som lytter og forsøker å hjelpe pasienten med å tolke psykosens kompliserte språk. «Jeg er Jesus» var det en pasient som sa. Legen svarte: «Jeg har hørt at du er en flink snekker. Vi har et utmerket verksted nede i kjelleren.» Å tro en stund at en er Jesus kan være en ressurs. Hvorfor ikke bruke det på en positiv måte?
Folk med psykiske reaksjoner burde anerkjennes som varslere i kulturen. Men varslerne sperres inne på psykiatriske sykehus og legene forteller folket at de er til fare for seg selv eller andre og at de må medisineres for å ikke få sine utsikter til bedring vesentlig svekket. Folk blir redde og lytter ikke til hva dagens «Jesus» har å fortelle. Slik fortsetter kulturen å være mentalt belastende og stadig flere av oss blir psykisk syke.
Psykiatriens tenkesett har vært ”å fjerne problemet” ved å medisinere bort følelsene. Innenfor selvhjelp er det fokus på problemet som en ressurs. Kan psykiatriens tenkesett endres til å se på symptomene som ressurs, blir det nødvendig å behandle mennesker som opplever psykose på en helt ny måte.

Den finnes også i notatform på Facebook, for de som har profiler der.

Er det noen som har kommentarer eller spørsmål, så oppfordrer jeg dere til å legge det inn i kommentarfeltet her på min blogg. Dere trenger ikke å oppgi navnet deres, om dere ikke ønsker det.

5 kommentarer:

 1. Jeg har selv opplevd psykose og med på den om at psykosen er en informasjonskanal. For min del var den første et rusutløst forfølgesesvannvidd, men stress over lang tid lå til grunn. Fikse ideer om meg selv og andre, samt en svart depresjon fulgte etter. 1 år i grenseland mellom psykose og depresjon. Antidepresiva kuttet jeg ut etter ett år på grunn av bivirkninger. Lurt trekk mener jeg selv, for man må kjenne på ting i sjelelivet for å kunne gjøre noe med det. I ettertid ser jeg at psykosen med tilhørende angst og you name it, inneholdt all informasjon jeg trengte for å bli frisk igjen. I dag lever jeg et helt annet liv enn før, og er så glad jeg strittet i mot behandlers anbefalning om medisinering.

  SvarSlett
 2. Oppfordring om å legge inn kommentarer og spørsmål
  Via Facebook har jeg oppfordret folk til å stille spørsmål og eller kommentere i bloggen. Det kan være kommentarer eller spørsmål flere kan ha nytte av å lese, og da er det bedre å få det på bloggen enn at jeg svarer enkeltvis.

  Jeg blir uten nettforbindelse inneværende uke, men så snart jeg er "på nett igjen" vil eventuelle kommentarer bli lagt ut fortløpende.

  God sommer!

  SvarSlett
 3. Jeg har fått en del kommentarer på kronikken, og den første var denne:

  "Fin kronikk dere skrev i VG om psykose.

  Selv om jeg er kjent med og har erfaring med å arbeide med ubehag, følelser og symptomer ut i fra at dette er signaler og budskap fra kroppen og underbevisstheten, satte kronikken dette i et enda bredere perspektiv.

  Berikende, tankevekkende og lærerrikt.

  Takk!

  NLPCoach"

  Andre kommentarer har kommet på telefon, og atter andre på Facebook.

  Takk til dere alle som har gitt tilbakemeldinger :)

  SvarSlett
 4. Olaug Heldig Sævareid1. februar 2011 kl. 13:37

  For min barndoms indoktrinering om helvete og dommedagsskremsler har maniene vært min redning. Har imidlertid slått meg til ro med at å "misjonere" om indre trygghet og ro som er bygget på maniske fantasier er å snakke til døve ører. Det bestående og i stor grad fryktbaserte livssynet som råder, motsetter seg sånt tullprat, så da så........Greit for meg, men for egen del stoler jeg mer på det jeg selv har fått innsikt i enn det som står i "skriften" Og det sies jo at " De gale har det godt":) Skjønner jo at det er vanskelig å svelge en enkel setning som " Gud skaper ikke feilvare", når vi i uminnelige tider har sett oss som, blitt fortalt og innprenet at vi er "Arme syndige mennesker" med sider, tilbøyeligheter, tanker og følelser vi skal be om tilgivelse for, fornekte og skamme oss over. Lite oppbyggende, spør du meg, men det er vel sånn det skal være da? Hvorfor skape en tro som er menneskelig når mennesket tror seg umenneskelig?

  SvarSlett
 5. Interessant det du skriver! Og jeg er absolutt for tanken om at "Gud skaper ikke feilvare." Ikke at jeg kommer på noe akkurat nå, men det er nok heller ikke vanskelig å finne dekning for det i skriften :)

  SvarSlett