mandag 1. mars 2010

Avsløringer: Undersøkelse om tvangsbruk helt misvisende

TV2s nyheter søndag 28. februar 2010.
Endelig kom avsløringen om undersøkelsen. Spørsmålene som ble stilt var ledende for at Norsk psykiatrisk forening skulle få medhold i å fortsette dagens praksis med tvangsinnleggelser.

Leder, Jan Olav Johannessen, i Norsk psykiatrisk forening (NPF), holder fortsatt fast ved undersøkelsen. Det er ikke overraskende fordi den misvisende undersøkelsen ble massivt i media presentert til det norske folk inkludert våre politikere for at NPF ikke ønsker å fjerne lov om psykisk helsevern.
Med denne loven i hånd kan de fortsette med dagens praksis som ikke tar hensyn til grunnleggende menneskerettigheter. Den gjør at det store flertallet av de som innlegges på tvang ikke er til fare for seg sjøl eller andre. De innlegges med begrunnelse i det såkalte behandlingskriteriet.

Undersøkelsen ble slaktet av Aarebrot, som sier at den ikke holder mål.

Ingen brukerorganisasjoner var med å lage undersøkelsen, noe som ikke er direkte overraskende.

Dette sier NPFs samarbeidspartnere om undersøkelsen i ettertid:

"– Tendensiøst og voldsomt

TV 2 kan avsløre at de to andre deltakerne bak undersøkelsen, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, føler misbrukt i en kampanje som har vært regissert at NPF. De mener undersøkelsen er tendensiøs og unyansert. Både Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund ønsket å endre på spørsmålene, men fikk ikke gjennomslag dette.

– Nå i ettertid ser vi både at brukerne burde vært tatt med på råd før undersøkelsen ble laget, vi burde arbeidet mer med spørsmålene og tatt forbehold når undersøkelsen ble presentert, sier Anders Skuterud, fagsjef i Psykologforeningen.

– Vi støtter Psykologforeningen. Dette var både tendensiøst, voldsomt og unyansert, sier Unn Hammervold som er leder i Sykepleierforbundets landsgruppe av psykiatriske sykepleier.
"

Det er å håpe at Psykologforeningen og Sykepleierforbundets landsgruppe av psykiatriske sykepleier nå har brutt med Norsk psykiatrisk forening, og at de heretter står på brukernes/pasientens side.

Les hele artikkelen på TVs nettside

Og på Sigruns blogg

Her er det som sto i sin helhet, som nå er fjernet.
"Misbrukt i undersøkelse om tvangsbruk

Norsk psykiatrisk forening hevder at nordmenn flest støtter tvangsbruken i Norge og viser til undersøkelse. – Et rent bestillingsverk, hevder ekspert som slakter undersøkelsen.

Tusenvis tvangsinnlegges i psykiatrien hvert år og tvangsbehandles uten at mange kjenner effekten eller konsekvensene. Omfanget av tvang er for høyt, fastslår helseministeren. Nå skal helsemyndighetene vurdere om dagens lovverk i for stor grad åpner for unødig tvangsbruk.

Norsk psykiatrisk forening ønsker ikke at loven endres, og sier nordmenn flest støtter dagens tvangsbruk. Foreningen viser til en landsomfattende spørreundersøkelse som brukt for å påvirke helsemyndighetene.

Les mer om tvangsinnleggelse her.

Det er likevel et faktum at mange, både brukere, fagfolk og politikere, er kritisk til mye av det som i dag skjer innenfor psykiatrien med hensyn til tvangsinnleggelser og tvangsbruk.

Massiv kritikk

– Om det er massiv kritikk kommer an på øynene som ser. Nå har vi gjort en befolkningsundersøkelse hvor en har intervjuet tusen individer i Norge i fjor, sammen med Psykologforeningen og Norsk Sykepleierforbund. Og hvis en ser på hva det egentlig er, så er det en ganske stor oppslutning om dagens praksis, sir Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening (NPF) til TV 2 Nyhetene.

I dag tvangsinnlegges to av ti pasienter fordi de enten utgjør en fare for seg selv eller andre. Hele åtte av ti fordi leger og psykiatere mener de trenger behandling.

Les også: Anne Grethe ble lagt i belter og tvangsmedisinert

I undersøkelsen presenteres det flere spørsmål som gir inntrykk av at man kobler tvangsbruk opp mot pasienter som utgjør en fare for seg selv eller andre. I mindre grad at de oftest handler om det såkalte "behandlingskriteriet", som betyr at man mener pasienten trenger behandling.

Les også blogg om tvang i psykiatrien: Er «tvangstrøyen gått ut på dato?»

Holder ikke mål

– Men når en hele tiden presser på ved å snakke om selvmord og folk med alvorlige psykiske lidelser og spør om tvang skal brukes, så blir jo prosenten høy når det gjelder de som støtter dette. Det blir kort og godt som du roper i skogen får du svar, sier Aarebrot.

I undersøkelsen som NPF står bak, svarer svært mange at de støtter tvangsinnleggelser og bruk av isolasjon og tvangsmedisinering. Det er stilt en rekke spørsmål i undersøkelsen som professor Frank Aarebrot, ekspert på meningsundersøkelser, mener ikke holder mål. Årsaken er det er blitt stilt ledende og unyansert spørsmål.

Les hele undersøkelsen her.

– Den er jo preget av at oppdragsgiver har hatt veldig stor innflytelse på de spørsmålene som stilles. De har ikke vært nøye med å stille spørsmålene begge veier. Du må altså ha spørsmål som både går i retning av bruk av tvang, men du må også ha tilsvarene spørsmål som argumenterer for ikke bruk av tvang, for å få greie på hva folk mener, sier Aarebrot til TV 2 Nyhetene.

Bestillingsverk

Et rent bestillingsverk, mener Aarebrot om undersøkelsen.

– Ville du akseptert denne undersøkelsen som troverdig og grundig nok?

– Jeg ville ikke akseptert den som et uttrykt for hva det norske folk mener om tvang i psykiatrien. Det er ingen kunst å oppkonstruere en mening ved hjelp av ledende spørsmål. Det å bruke meningsmålinger i dag er jo en stadig viktigere måte å lansere synspunkter på, liksom via folket, sier Aarebrot.

Han presiserer at det er viktig å være årvåken, både som forsker og journalist når det gjelder denne typen undersøkelser og det er viktig å vurdere hvorvidt det ligger en hensikt bak undersøkelsen, sier Aarebrot.

– Tendensiøst og voldsomt

TV 2 kan avsløre at de to andre deltakerne bak undersøkelsen, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, føler misbrukt i en kampanje som har vært regissert at NPF. De mener undersøkelsen er tendensiøs og unyansert. Både Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund ønsket å endre på spørsmålene, men fikk ikke gjennomslag dette.

– Nå i ettertid ser vi både at brukerne burde vært tatt med på råd før undersøkelsen ble laget, vi burde arbeidet mer med spørsmålene og tatt forbehold når undersøkelsen ble presentert, sier Anders Skuterud, fagsjef i Psykologforeningen.

– Vi støtter Psykologforeningen. Dette var både tendensiøst, voldsomt og unyansert, sier Unn Hammervold som er leder i Sykepleierforbundets landsgruppe av psykiatriske sykepleier."

2 kommentarer:

 1. Ja, TV 2s nyhetsinnslag gav virkelig god grunn til å drømme om at Psykologforeningen ville bryte med Norsk psykiatrisk forening. Men hvor lenge var egentlig Adam i paradis?

  Naturligvis måtte det komme... for Psykologforeningen skriver i dag på sine nettsider:

  Psykologforeningen presiserer om TV2-innslag

  Publisert: 03.03.10

  (...)

  Norsk Psykologforening har ikke på noe tidspunkt ment å unndra seg sitt medansvar for undersøkelsen. Vi har heller aldri ment eller uttalt at vi er ”….misbrukt i en kampanje som har vært regissert at NPF” (Norsk psykiatrisk forening) slik TV2 gir inntrykk av på sine nettsider i etterkant av nyhetsinnslaget.

  Spørreundersøkelsen var et samarbeid mellom tre likestilte parter. Den kritikken vi nå har fremmet i media, rammer derfor ikke den ene parten mer enn de to andre.

  Tvang er et svært alvorlig virkemiddel som det i gitte situasjoner og innenfor gjeldene lovverk likevel kan finnes gode argumenter for å benytte i psykisk helsevern. Åpenhet og vedvarende diskusjon om profesjonenes rolle er helt nødvendig. Det vil Norsk Psykologforening fortsatt bidra til, også om det skjer i etterpåklokskapens klare lys.

  http://www.psykologforeningen.no/pf/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Aktuelt/Psykologforeningen-presiserer-om-TV2-innslag

  *sukk*

  SvarSlett
 2. Takk Jan Olaf for at du gjorde oppmerksom på artikkelen!

  SvarSlett