lørdag 24. juli 2010

Ny blogg om psykoseerfaringer.

Erfaringsbasert kunnskap om psykose. Forsøk på å nå ut til folk for å få en opinion for alternative behandlingssteder som ikke baseres på medisiner. Jeg ønsker frihet til å velge bort medisiner. Det vil også bli argumentert for at særloven om psykisk helsevern skal fjernes, menneskerettigheter etc

En blogg der erfaringsbasert kunnskap om psykose skal være gjennomgående tema, men det blir nok også noen sidesprang... Sjekk ut hva jeg har skrevet på bloggen så langt om menneskerettigheter her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar