søndag 2. januar 2011

Brukerne er forandringenes løver

Duncan, Napah.no: "Han framstiller brukeren som forandringens løve, og pekte på viktigheten av å lytte til brukernes egne historier.

- Inntil løvene får sine historieskrivere, vil jakteventyrene alltid glorifisere jegeren, sa Duncan.

Han gjorde det klart at "jegeren" i denne sammenheng er terapeuter som han selv."

Gjennom skrive-prosjektet håper vi å gi et viktig bidrag til forandringer i hvordan behandlingsapparatet innenfor psykiatrien kan møte mennesker som opplever psykoser. Følg også med på Facebook-gruppa Erfaringsnettverket, der det til tider er interessante debatter.

Erfaringskompetansen vi har fått gjennom møter med et behandlingsapparat som ofte overglorifiserer seg selv, må tas i bruk i mye større grad. Vi er mange som har vært klare lenge for å bidra i undervisningssammenheng både på høgskoleutdanninger og på universitetene. Heldigvis har noen utdanningsinstitusjoner sett nytten av å ha oss inn i utdanningene, men det bør åpne seg i mye større grad enn hva tilfelle har vært hittil.

Jeg er en av de brølende løvene som VIL HA FORANDRING!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar