mandag 31. januar 2011

Blogging på Erfaringskompetanse sin blogg,

hvor min første artikkel er:

ERFARINGSKONSULENTER PÅ AKUTTEN

Psykoseinnhold og hva som skjedde i forkant og i etterkant bør kanskje ikke overlates til psykiatere alene å bedømme og behandle. De gjør det med et utenifraperspektiv, og det er rask diagnostisering som gjelder for så å forsøke å medisinere bort psykosen.

Skapes det svingdørspasienter fordi medisinering konserverer lidelsen? Jeg ble en overløper fordi jeg trodde at de som har menneskesinnet som fag visste hva de gjorde. I ettertid har jeg forstått at min egen intuisjon, når jeg protesterte mot medisiner, var helt riktig. Kan medisinene skade oss mer enn å hjelpe oss? Det er antagelig nødvendig for noen å bruke medisiner, men jeg tror behovet er fullstendig overdimensjonert. Det er ut i fra mine egne erfaringer med å bruke ulike typer antipsykotiske medisiner, og fra hva jeg hører fra andre med dyrekjøpt egenerfaring på området, at jeg har blitt kritisk til antipsykotisk medisin. Kan traumeterapi og/eller psykoseterapi bli alternativer til de som opplever psykoser?

Les resten av artikkelen på Erfaringskompetanse.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar