torsdag 17. mars 2011

Hvorfor er Kultursenteret Sisa Altas beste lavterskeltilbud?

En bloggartikkel skrevet av meg er nå lagt ut på Erfaringskompetanse.no sin nettside.
I Alta er det beste og bredeste lavterskeltilbudet Kultursenteret Sisa. Lavterskeltilbud må ligge utenfor de etablerte helsetjenestene, som Sisa gjør. Har den politiske ledelsen i kommunen forstått rekkevidden og betydningen av dette? Sisa er viktig både med tanke på forebygging og rehabilitering.

Sisa er en selvstendig organisasjon og paraplyorganisasjon for ca 17 ulike grupper og foreninger. Sosialantropologisk tankegods er det bærende elementet, og kanskje er det derfor Sisa når mange grupper som er oppgitt over offentlige helse- og sosialtiltak. Nav og helsevesenet har for mange ført til så mange skuffelser at de ikke oppsøker disse etatene. Les om Sisa i Sinn og Samfunn, hvor daglig leder på Sisa, John-Tore Martinsen, blant annet sier dette: ”- Æ’ kan ingenting om sykdomma, men æ’ kan litt om samspell, sier han beskjedent. For det er nettopp samspill det dreier seg om.” Det at Sisa har en sosialantropolog som daglig leder tror jeg er noe av nøkkelen til at så mange forskjellige mennesker stikker innom der.

Sisa fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet, og har også bidratt til motivering for videre skolegang og arbeid. I 2010 var det ti personer knyttet til Sisa som var arbeidsledige og som nå er ute i jobb, og to har startet egen virksomhet. For de som har behov for fritidstilbud er Sisa et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter eller rett og slett bare å være og å bli sett.

Sisa fungerer godt fordi alt er bygd opp rundt respekt og anerkjennelse. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig i en rehabiliteringsfase.

På Sisa bidrar jevnlig 20 personer frivillig. Opp til 100 frivillige engasjeres på Sisa. Frivillighet er et viktig, men Sisa er avhengig av å ha fast ansatte til å koordinere alle de ulike aktivitetene og de frivillige. Folk som har vært avhengig av hjelp fra andre får muligheten til selv å bidra med hjelp. På den måten byttes roller. Alle kan bidra med noe! På Sisa er det mulig å bli sett og det er mulig å bidra i fellesskapet. Sisa blir gjerne med på skattejakt for å finne fram til akkurat det du kan være god på, hvis du ikke helt vet det selv.

Sisas hovedsatsingsområder er folkehelse og flerkulturalitet, og utmerker seg også som en uformell arbeidsmarkedsbedrift. Aksis er enerådende i Alta som arbeidsmarkedsbedrift. Kanskje fordi kommunen er hovedaksjonær? Er det uklokt av kommunen, eller av Nav som kjøper disse tjenestene? La Sisa bli en formell arbeidsmarkedsaktør! Sisa har vært gode på å bidra for folk som har hatt behov for noe annet enn det Aksis kan by på. Aksis passer ikke for alle, og noen av disse finner veien til Sisa.

Avslutningsvis er det hyggelig å si at Sisa har hatt celebert besøk av: Kronprinsen, Jonas Gahr Støre, Thomas Hylland Eriksen og Rune Gerhardsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar