mandag 5. mars 2012

Troverdig forskning?

Jeg stiller stadig spørsmål om hvor troverdig forskning er... Hvem spør og hvilke interesser ligger bak?
Jeg er meget skeptisk til denne type forskning:
Forskning fra Taiwan publisert i Norge på PsykNytt: "Dårlig respons på antidepressiva kan bety bipolar lidelse (BJPsych) - Det er klar sammenheng mellom en alvorlig depresjon som ikke lar seg behandle med antidepressiva, og senere utvikling av bipolar lidelse, fastslår taiwanske forskere i en ny studie."
- I og med at forskning også viser at 1 av 10 resoponerer på Antidepressiva, så må det bli veldig mange som vil risikere en bipolar diagnose... Diagnoser og legemidler? Pass opp dere der ute for å bli testet, veid og målt på denne måten. I say no more. Se videre på blogginnlegget:

Antidepressiva, en melkeku for legemiddelindustrien? Et blogginnlegg hos Erfaringskompetanse 9. mai 2011. Det som med fordel kunne vært med i blogginnlegget er Schrødingers katt sine programmer, men innlegget ble skrevet før disse programmene kom på TV. Se programmene? Dessverre. Vår rikskringkaster har store begrensninger på hvor lenge man kan se programmer. De ble vist 28.04.2011 og 05.05.2011 -hvis du tilfeldigvis har sett dem.

Foto: Siv Helen Rydheim, Øst-Finnmark 2009
Her har det vandret folk og fe etter at istiden begynte å slippe taket for 10 000 år siden, minst... og i 100 av de 10 000 årene har psykiatrien gjort mye stygt med mennesker, men en dag må den tiden komme at det blir en folkeopinion for å ta makta tilbake i eget liv, som når isen sakte trakk seg tilbake, er en motstandsbevegelse mot medisiner og diagnoser, som startet for noen 10-år siden, i ferd med å vinne terreng mot den etablerte psykiatritenkingen med tvang, diagnostisering og medisiner. Vi blir flere og flere som gjennomskuer det etablerte, og heldigvis har vi etter hvert også mange fagpersoner som står på vår side. Vi når fram - slik at en opinion kan skapes. Jeg ser for meg at som når isen begynte å smelte, kom stadig mer av landet til syne. Dette skjer også når vi blir mer og mer samlet mot psykiatriens makt som også innebærer brudd på menneskerettigheter. Empowerment - vi styrker oss selv og hverandre, slik at vi tar tilbake makta i eget liv. Som etter istiden, som etter smeltingen ble den tunge isen til slutt borte. Psykiatriens feilbehandling og feilvurderinger vil også bli borte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar