tirsdag 11. mai 2010

"Kjærligheten spør ikke, den bare er" har egen Facebook-side

Får med jevne mellomrom henvendelser fra folk som har lest boka, og som gir gode tilbakemeldinger. Har lyst å sitere et par av dem her:

Gunn-Marit skrev dette for et par dager siden:
"Takk for at du tør, Siv Helen !! Verden trenger slike som deg, uansett diagnose eller ikke. Dette er ei bok jeg anbefaler alle og lese - sjølerkjennelse, humor og forslag til endring som fenger. Løp og kjøp...." Hun hadde fått låne boka hos Erfaringskompetanse.no

Og Inger Emilie ba meg sitere henne på dette i dag:
"Tittelen på boka di står som et landemerke. For en ny og positiv oppfatning av sinnslidelse og psykose. Jeg blir glad når jeg tenker på boka di. Den har betydd mye for meg og vil alltid gjøre det."

Tusen takk til alle tilbakemeldinger jeg har fått i løpet av den tida som har gått fra høsten 2008. Og obs... det er mange bøker igjen.

Dagsrevyinnslag om boka 22.10.2008 finner du her.

Facebooksiden finner du ved å gå videre her.

Boka «Kjærligheten spør ikke, den bare er» (2008)
Fra april 2013 selger Kultursenteret Sisa i Alta boka og inntekten fra salget går til Sisa.

Forfatters bemerkninger til boka
Heldigvis har mitt liv utviklet seg siden høsten 2008, og det har åpnet seg muligheter med tanke på arbeid og aktivitet jeg ikke kunne drømt i 2008. Jeg vil særlig bemerke at jeg har blitt svært kritisk til medikamentbruk, og om jeg skulle ønske meg noe er det at de som selv ønsker det kan få muligheten til medikamentfritt behandlingstilbud, hvis psykose oppstår. Jeg ser gode eksempler på mennesker som «var dømt til å spise medikamenter resten av livet» greier seg utmerket uten. Selv har jeg vært i en langsom nedtrappingsfase, og det første jeg greide å slutte med var antidepressiva. Per april 2013 er det snart 1 ½ år siden jeg sluttet helt med disse medikamentene, og jeg brukte like lang tid på nedtrapping. Jeg har fått tilbake en større følsomhet og blir dermed mye lettere rørt til tårer når noe treffer hjertet mitt. I tillegg vil jeg trekke fram at naturlig søvn er mye bedre regulert. En langsom nedtrapping på stemningsstabiliserende medikamenter er i gang, og jeg har lest en nedtrappingsveileder som jeg kan anbefale om andre ønsker å forsøke nedtrapping. Etter mange års medikamentbruk er det i hvert fall for meg svært viktig å gjøre dette i langsomt tempo.

Veilederen finnes på http://www.erfaringskompetanse.no/ og kan lastes ned.

Drøm i våken tilstand heter en ny bok jeg har bidratt i. Alle henvendelser om denne boka kan rettes til:
Abstrakt forlag AS
Oscars gate 35A
0258 Oslo
Telefon: 23 31 12 20
abstrakt@abstrakt.no
www.abstrakt.no

Den blir lansert på et fagseminar på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2013. Kontakt Abstrakt forlag for nærmere informasjon. Sju bidragsytere fra hele landet skriver om sine psykoseopplevelser, hva skjedde i forkant og hva har skjedd etterpå. Forordet er av overlege og professor i psykiatri Svein Haugsgjerd og etterordet er av forfatter og cand.philol. med hovedfag i litteraturvitenskap, Merete Morken Andersen.

Kultursenteret Sisa http://www.sisa.no/
Det er flere gode grunner til at de overtar salget og inntekten for boka Kjærligheten spør ikke, den bare er. Min kapasitet til å sende bøker og regninger er begrenset og derfor er det fordelaktig at noen andre gjør det. Kostnadene ved boka er dekket med de bøkene som er solgt så langt. For meg personlig har samarbeidet med Sisa, og de møtene jeg har hatt der i ulike sammenhenger bidratt til en god utvikling. Ikke minst har den jevnlige dialogen med daglig leder John-Tore Martinsen vært en av de faktorene som har ført meg dit jeg er i dag. Så hjertelig takk for all støtte til John-Tore og alle dere andre jeg har samarbeidet med på Sisa siden boka ble utgitt og før det.

Pris for deg som bestiller og får boka tilsendt i posten: Kr. 200
Kan bestilles på e-post til: post@sisa.no
Pris for deg som henter den på Kultursenteret Sisa: Kr. 150
Skal du kjøpe for å videreselge selv, så får du rabatt på kjøpet. Det avtaler du med Sisa. Minimum antall for å få rabatt er fem.

Med beste hilsen
Siv Helen Rydheim

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar