lørdag 25. desember 2010

Kronprinsesse Mette-Marit

fortsetter som Rådet for psykisk helses beskytter til utgangen av 2016. Det er et viktig signal fra de kongelige!

I følge NRKs nettside gis et kongelig beskytterskap for fem år av gangen. Hvis organisasjonene ønsker en forlengelse, så må de søke på nytt.

Om kongelig beskytterskap på kongehuset.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar