mandag 18. april 2011

Erfaringskompetanse.no artikkel om brukerstyrte sentre

Det er seks regionale brukerstyrte sentre med forskjellig fokusområder, som kommer inn under Helsedirektoratets finansiering. Sentrene har et samarbeidsforum og møtes to ganger årlig i regi av Erfaringskompetanse.
I Bikuben, som dekker hele Nord-Norge, er jeg ansatt som avdelingsleder i Finnmark. Bikuben er en yngleplass for læring, selvutvikling og livsglede. Bikuben eies av Mental Helse Finnmark, Troms og Nordland, Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien avd. Troms og ADHD Norge Troms.

Bikuben gir opplæringstilbud i Nord-Norge og den regionale funksjonen vektlegges. Bikuben bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring. Målgrupper er folk flest, brukere av offentlige tjenester, pårørende, skoler og tjenesteapparat. Brukerperspektivet er viktigst for Bikuben.

(...)

Det finnes mange faglige kompetansesentre bygd opp rundt feltet psykisk helse og rus, og det er selvsagt viktig, men er det skjevfordeling mellom fag og erfaring i forhold til bevilgning fra det offentlige? Jeg stiller spørsmål ved Regjeringen og Helsedirektoratets vektlegging av å ha brukerstyrte sentre, som Bikuben og andre som arbeider med styrking av brukere på ulike områder.

Les mer på Erfaringskompetanse.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar