torsdag 10. februar 2011

Alternativer til tvang

Her mitt blogginnlegg nr to på erfaringskompetanse.no

Alternative metoder til tvang er noe alle helseforetak skal innføre, i følge et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert mars 2010 .

Det var oppsiktsvekkende at Helse- og omsorgsdepartementet sendte rundskrivet der de kommer med minimumskrav til alle helseforetak, som eksempelvis skal sørge for:

”- Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, lovbestemmelser, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og
husordensregler mv.(jf pkt 2)

Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.”

Kanskje er det viktigste at det skal innføres alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud! Det er viktig at alle landsdekkende organisasjoner innfor feltet etterlyser planer om dette ved alle helseforetak.

Det er sterke motkrefter, og jeg vet ikke om departementet har noe ”ris bak speilet” til helseforetak som ikke gjennomfører dette? Lov om psykisk helsevern skal igjen under lupen i første omgang i lovutvalget som er oppnevnt av regjeringen. Kontrollkommisjonene som skal kontrollere at loven ikke brytes er ikke er der for de som utsettes for tvang. De er der for tvangsutøverne, og brudd på menneskerettighetene skjer i forbindelse med tvangsinnleggelser. I 2009 var jeg invitert til Helsedirektoratets årlige kontrollkommisjonskonferanse, og jeg sa blant annet i foredraget at bare navnet ”kontrollkommisjon” høres ut som en etterlatenskap fra gamle Sovjetunionen. Kontrollkommisjonene er der for maktapparatet.

Opplæring i menneskerettigheter et også et viktig ”skal-punkt” fra departementet. I min blogg psykose.erfaringer har jeg en artikkel med uttalelser fra advokat Gro Hillestad Thune, som var dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun mener Norge er nødt til å erkjenne at det skjer brudd på menneskerettighetene. Hun presiserer også at det er viktig at de som arbeider i psykisk helsevern får opplæring i hva reglene gjelder, noe departementet har med som et av ”skal-punktene” i rundskrivet. Fra Sintefs BAT-rapport (side 144): ”Vi kan slå fast at politikerne og helsemyndighetene har sviktet grovt når det gjelder å ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere tvangsbruken og sikre rettsvern og menneskerettigheter til dem som har psykiske lidelser.”

Det er gode grunner for å fjerne lov om psykisk helsevern samtidig som det savnes søkelys på at det faktisk skjer brudd på menneskerettighetene. Menneskerettigheter er lagt til Utenriksdepartementet, og Jonas Gar Støre mener det er gode nok klageinstanser i Norge, men der tar han grundig feil. Er det enklere å kritisere andre lands brudd på menneskerettighetene? Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd (NRK). Takk til TV2, som belyste dette området i februar 2010.

Er det for optimistisk å se fram til den dagen alle helseforetak er ferdig med sin planlegging av alternativer til tvang, og det er opprettet medisinfrie behandlingstilbud? Avslutningsvis tipser jeg om kortfilmen ”Stemmer fra innsiden” der det er innenifraperspektivet som gjelder. Perspektivet er levendegjort fra tre personer. De bidrar med sine erfaringer og meninger i filmen. Takk til dere og til regissør Madeleine Hagen. Filmen er et viktig bidrag i debatten om tvang.

Gå til erfaringskompetanse.no for å lese blogginnlegg fra flere bloggere på erfaringskompetanse.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar