onsdag 4. januar 2012

Året som gikk - blogger for Erfaringskompetanse.no

Her er mitt siste blogginnlegg "Et begivenhetsrikt år" for Erfaringskomptanse.no, hvor jeg sier litt om hvilke muligheter jeg ble gitt i 2011.

"Jeg har blitt gitt mange muligheter til å delta i ulike sammenhenger i 2011.

Det nye dette året er at jeg har bidratt som:

Erfaringskonsulent i et skriveprosjekt (2011-2012) og som bieffekt førte prosjektet til opprettelse av en Facebook-gruppe: Erfaringsnettverket. Gruppa har kommet opp i 274 medlemmer. Med mange aktive deltakere er det en fornøyelse å følge gruppa.

Fra januar 2011 har jeg bidratt med blogginnlegg til Erfaringskompetanse. Det gleder meg å se at Linda Persen (også fra Finnmark) er ny blogger for Erfaringskompetanse.

Konsulentoppdrag for Erfaringskompetanse.no i høst. Jeg har bidratt blant annet med å søke opp masteroppgaver der også brukere av tjenester har blitt intervjuet. I mange masteroppgaver intervjues ikke brukerne av de ulike tjenestene, men studentene intervjuer tjenesteutøverne. Et tankekors, synes jeg.

I september bidro jeg med praktisk tilrettelegging for Familiekonstellasjoner i Finnmark.

Jeg jobber fortsatt som prosjektleder for Finnmarksnettverket (2009-2012), og er spent på det siste prosjektåret, om det er liv laga for å få til varig drift.

Mitt nyttårsønske er at alle gode krefter innenfor rus- og psykisk helsefeltet blir større ved å se på fyrlyktene vi har rundt om i Norge og verden forøvrig. Det skjer mye god kunnskapsutvikling. Det gjelder at de som holder på med “brannslukking” får tid til å speide etter fyrlyktene og sette seg inn i hva som skjer utenfor eget område.


I Finnmark kan vi vokse mye med å følge med på hva de gjør ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, som har flere interessante prosjekter. Et av disse har gått over i varig drift: Brukerstyrte senger. De mottok en kvalitetspris for prosjektet. De var også framsynte nok til at de ansatte en erfaringskonsulent i et prosjekt. Stillingen er nå over i vanlig drift. Prosjekttittel: ”Brukertilsetting som virkemiddel for å bringe inn brukerperspektiv i senterets virksomhet og en arbeidsmetode for kvalitetsheving og kvalitetssikring av tjenestene”. Sluttrapport.

Det finnes mange fyrlykter, og jeg anbefaler folk til å følge med på Erfaringskompetanse.no og NAPHA.no, hvor det presenteres mange gode fyrlykter!

I 2011 ble jeg valgt inn i We Shall Overcome (WSO)sitt sentralstyre. Kamporganisasjonen WSO har til og med nådd fram i Menneskerettskomiteen i FN! Dette takket være innsatsen fra Mette Ellingsdalen og Hege Orefellen, som begge har mottatt ytringsfrihetsprisen, hhv. i 2006 og 2010.

I år gikk ytringsfrihetsprisen til to nominerte; Hvite Ørn og psykiater Trond F. Aarre. Hvite Ørn evner å peke på alternativer til tvang og tvangsmedisinering. Trond F. Aarre (Nordfjord DPS). I boka ”Manifest for psykisk helsevern” tar han til orde for å lytte til brukerne. Ingen selvfølge det. Aarre viser til at helsetjenesten i for stor grad selv har definert hva de skal drive med og tar til orde for å ta mer hensyn til hva brukerne, brukerorganisasjonene og politiske myndigheter ønsker, når tjenestetilbud planlegges.

I 2011 mottok jeg skrivestipend fra SEPREP, og i DIALOG nr 4 2011 utlyses stipend for 2012.

Takk til alle som har fulgt oss som blogger for Erfaringskompetanse.no i 2011! Jeg takker av som blogger for Erfaringskompetanse, og håper flere kommer til. Godt nytt år!

Se her, hvor du nederst i blogginnlegget finner relaterte saker.

Publisert: 14:08 - 03. januar 2012
Sist oppdatert: 14:10 - 03. januar 2012

4 kommentarer:

 1. Lukke til vidare i 2012!

  Eg har lese bok di i dag, ja, eg måtte jo lesa heile boka når eg fyrst var i gong.

  Du har lært meg noko med boka di. Mange av spørsmålstillingane kjenner eg att frå tida eg var direktør på eit psykiatrisk sjukehus, men også frå eige liv og kjennskap til vener og naboar eg har levd nokre dagar saman med.

  Fint å lesa korleis trua har gitt deg fotfeste. Eg deler oppfatninga di av korleis Gudstrua kan gje sjølvtillit fordi menneskeverdet er utan vilkår, og at trua gir støtte i kvardagen til å leva MED sjukdom. Synest du har eit svært sunt syn på dette, Sjølv erfarer eg også at det er slik, sjølv om mine utfordringar med kroppen har vore så fysiske at eg tidvis har problem med å stå og sitja. På bakgrun av det, må min bloggpost om sjukdom og tru lesast: Ta di seng og kom!

  Flott å lesa at du er engasjert i så mykje. Eg ynskjer deg alt godt vidare!

  SvarSlett
 2. Hei Marit!

  Det var hyggelig å lese kommentarene dine til boka. Å ha med mitt perspektiv på hva det har betydd for meg å bli kristen var "en kamp", og jeg er glad for at jeg valgte å ta det med i boka. Uten det ville det blitt helt feil for meg. Jeg prøvde å finne ditt blogginnlegg "Ta di seng og kom!", men fant det ikke. Legg gjerne igjen lenke til innlegget.
  Beste hilsen fra Siv

  SvarSlett
 3. http://marittotland.blogspot.com/2011/02/ta-din-seng-og-kom.html

  Likte særleg godt side 139, øverste del.

  Lev vel!

  SvarSlett