onsdag 11. januar 2012

Om du elsker det du gjør, kan du ikke tape...

Det har John McCarthy sagt. Han døde nylig, og det er et tap for alle. Les på Mindfreedoms nettside, hvor du også finner lenker til diverse videoer som er lagt ut på Youtube, og et minneord om John McCarthy fra David Oaks.

John McCarthy var grunnleggeren av MAD PRIDE i Irland. Dette kan du lese om han i Cork Independent.

Se hans video hvor han forteller om sin bakgrunn for sitt engasjement og for å starte Mad Pride.

Han sier: "De endret diagnosene, og endret medisinene - og til slutt vandret jeg rundt som en zombie (apatisk). Jeg begynte å spørre ut min behandler, som skrev et notat til min psykiater om at jeg hadde begynte å utvikle paranoia." John ble kastet ut av psykiatrien fordi han ikke ville samarbeide.

Merk dere måten han har jobbet i samfunnet (med kunst og kultur som virkemiddel) -Og det han sier til slutt: "Om du elsker det du gjør, kan du ikke tape..." Ja, en stor kjempe er død... La oss håpe at hans arbeid videreføres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar