søndag 1. januar 2012

Sinne kan brukes positivt...

På hvilken måte kan JEG bruke mitt sinne positivt? Jo, jeg kan skrive om det som opprører meg. Det som opprørte meg i dag var faktisk slutten av statsministerens tale, og umiddelbart etterpå skrev jeg følgende på min Facebook-status:
"Hørte på Jens Stoltenberg sin nyttårstale og hans stolthet i forbindelse med polfarere fra svunden tid, det norske flagg etc... og jeg ble rett og slett sinna. Hvorfor? Jo, regjeringen har bevilget 24 mill ekstra til Menneskerettighetssenteret http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/Aktuelt/Nyheiter/2011/avtale_nordem.html?id=667797 - og hva med menneskerettighetene til folk som er innlagt på tvang i norsk psykiatri eller underlagt såkalt "tvang uten døgn". Fanger i norske fengsler blir mer hegnet om i forhold til menneskerettigheter enn de som er underlagt tvungent psykisk helsevern!"

og videre la jeg til følgende kommentar:
"http://sivhelenrydheim.blogspot.com/2011/11/legemiddelfrie-behandlingstilbud-ma-pa.html -norske politikere svikter hvis ikke legemiddelfrie behandlingstilbud innføres!"


Les her - om Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd.

Når jeg for noen dager siden så at regjeringen hadde bevilget kr 24 mill ekstra til Menneskerettighetssenteret så var det første jeg tenkte på menneskerettighetsbrudd I NORGE... og i forhold til pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern.

Gro Hillestad Thune er en av de som har etterlyst Norges manglende fokus på brudd på menneskerettigheter i NORGE, og jeg siterer fra blogginnlegget:
" I nyhetsmorgen på P2 i dag så sa du at Utenriksminister Støre ikke snakker sant når han sier at de har full trykk på dette arbeidet også i Norge.Hva slags erfaringer er det du sitter med når du kan si dette?

GHT: Jeg får henvendelser nesten daglig fra mennesker rundt i landet som etterlyser sine menneskerettigheter. Det de forteller er sånt som de har opplevd. Mest brukere av helse- og omsorgstjenester og deres pårørende. De etterlyser respekt for sine grunnleggende rettigheter og lurer på om det de forteller at de har opplevd kan være brudd på menneskerettighetene." Les mer her.

Gro Hillestad Thune stiller i særklasse for å bry seg! De aller fleste andre jurister i Norge sover...

WSO -We shall overcome- som eneste brukerorganisasjon var tilstede når Norge ble hørt i Menneskerettskomiteen i FN. En organisasjon, som er Norges eldste, men en av de med færrest medlemmer. Det burde jammen snu. Det er plass til flere! Støtter du WSOs arbeid i forhold til dette? Meld deg inn! Her kan du lese om hva WSO jobber for og om medlemskap. Hvite Ørn, som ble stiftet for få år siden, er også en viktig organisasjon i forhold til å peke på nye måter å tenke på og mulige andre måter å jobbe på enn dagens tvangsregime. Følg med på Hvite Ørns hjemmeside! -Og gratulerer til Hvite Ørn som sammen med Trond F. Aarre mottok Ytringsfrihetsprisen i 2011!!!

Gro Hillestad Thune er for at brukerorganisasjonene engasjerer seg, og for noen år siden gjorde jeg sammen med et medlem til et forsøk med Mental Helse, men vi lyktes ikke i vårt forsøk.

Andre politikere enn Støre har skjønt at ikke alt er bare fryd i Norge. Se her.

Godt nytt år, og husk å bry deg! Det er ikke farlig å være sint. Bare bruk sinnet konstruktivt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar