fredag 12. februar 2010

TV2 nyhetene 11. februar 2010 om tvang

Fra TV2's nettside:
"Anne Grethe ble lagt i belter og tvangsmedisinert.
Nå advarer hun mot uriktig bruk av tvang i psykiatrien.

De siste årene er det foretatt mellom 6000 og 9000 tvangsinnleggelser årlig i Norge. Bruk av belter, isolasjon og tvangsmedisinering kjenner ingen omfanget av. Myndighetene har i mange år sagt at tvangsbruken skal ned, men erkjenner å ha sviktet.

Anne Grethe Teien er en av mange som har dårlige erfaringer med tvangsinnleggelse og tvangsbruk i psykiatrien. Hun mener hun ble feilbehandlet.

– Opplevelsen når man blir lagt i belter er absurd, det er en sånn «ut av deg selv»-opplevelse. Fire til seks personer kan holde deg nede, og så kommer de med en belteseng og får deg over dit. Du har jo ikke sjanse i havet til å stå imot, det er jo bare å bli med på det, sier hun til TV 2 Nyhetene."
Klikk her for komme videre til TV2's nettside hvor du kan se innslaget som ble sendt på TV pluss at du finner nettdebatten som gikk 12.02.2010

Sjøl greide jeg ikke å fatte meg i korthet eller stille gode spørsmål... Her er mine kommentarer:


Jeg så TV 2 sitt innslag om tvang i psykiatrien i går, og jeg synes rett og slett det er trist at ikke leder av Norsk Psykiatrisk Forening er mer offensiv med tanke på reduksjon av tvangsinnleggelser og tvangsbehandling, og forferdelig trist at han ikke har mer innsikt i menneskesinnet.
Til hans kommentar om at han ikke vil kommentere om det begås overgrep i psykiatrien, og at han sier det er en subjektiv opplevelse, er det ikke et tilfredsstillende svar. Hvis det anses for å være subjektivt så gjelder det kanskje ikke for psykiater Johannessen? Det er på høy tid at han og hans medlemmer tar det innover seg at veldig mange blir utsatt for tvang, tvangsbehandling og overgrep i psykiatrien fordi det er en inngrodd måte å jobbe på.
Vi blir flere og flere som har opplevd denne ukulturen som står fram og forteller om det, og jeg synes det er merkelig at ikke det at det faktisk er så store geografiske forskjeller ved ulike institusjoner, gir grunn for at det må ringe mange bjeller¿ Er det først nå Johannessen ønsker å se på de forskjellene? Det har vært kjent lenge at forskjellene er store. Heldigvis sier Helsedirektoratet at de ikke er fornøyd med dagens tilstand, men jeg synes det er for svakt. Det er også kjent at det er svært mangelfull statistikk på dette viktige området.

At vi som ”subjektivt” sett har opplevd overgrep i psykiatrien står fram og forteller om brudd på menneskerettighetene, håper jeg får fortgang på det utvalget som skal nedsettes for å vurdere loven om psykisk helsevern. Det utvalget bør invitere inn folk som ”subjektivt” sett har opplevd overgrep for å få høre historiene til de enkeltpersonene som tør å stå fram. Jeg tror det er enkeltmenneskers beskrivelse av tvangen som kan gi endringer, og jeg takker derfor Anne Grethe som ga et ansikt og et navn på overgrep hun ble utsatt for. Statistisk materiale er også svært viktig, men statistikk endrer ikke holdninger på samme måte som enkelthistorier.

Et enkelt spørsmål: Kan ikke Rådet for psykisk helse etterlyse igangsetting av arbeidsutvalget som skal vurdere loven om psykisk helsevern. Det er vedtatt at utvalget skal i gang, men når?

Dette står å lese på Helse- og omsorgsdepartementets nettside om Lov om psykisk helsevern: ”Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Formålet er videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet.”
Utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet? DETTE ER DESSVERRE BARE FAGRE ORD FOR MANGE. Jeg er enig med Jan Olaf når han stiller sine spørsmål, og det er ganske merkelig at ikke seneffekten av overgrep har vært mer debattert og forsket på. Å si at overgrep er en ”subjektiv” opplevelse kan kjennes som nok et mentalt overgrep, og det forundrer meg at ikke en som er psykiater kan forstå det. Dessverre sier det kanskje mer om tingenes tilstand blant psykiatere siden Johannessen er valgt som leder av Norsk Psykiatrisk Forening?
Det må mye større grad av tverrfaglighet til for at det skal en bedre psykiatri her i landet. Hvorfor satses det ikke mer på bred tverrfaglighet?

Se andre kommentarer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar