torsdag 18. februar 2010

Støre ble grillet av FN (desember 2009)

I forbindelse med debatten som pågår i disse dager, er det verdt å ta med seg denne artikkelen på NRKs nettside.

"- Norge har utfordringer rundt menneskerettigheter, innrømmet utenriksministeren i Geneve onsdag.

Jonas Gahr Støre stod onsdag foran FNs menneskerettighetsråd og og la frem rapporten om menneskerettighets-situasjonen i Norge. Rapporten omhandler blant annet i hvilken grad Norge respekterer og fremmer menneskerettighetene."

Les mer på NRKs nettside.

Av utfordringer som ble listet opp i situasjonsrapporten fra Norge var det blant annet fremhevet bruk av tvang i psykiatrien. Det er en gåte for meg at Støre kan avfeie forslaget om et eget ombud for menneskerettigheter.

2. nestleder i Krf, Inger Lise Hansen, tar til orde for et menneskerettighetsombud i Norge. Knut Rognlien i Advokatforeningen mener at mange i det norske samfunnet som blir utsatt for overgrep, trenger et sted å gå. Les mer på NRKs nettside.

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune
om denne saken:
"Hun sier at folk føler seg sviktet fordi Norge forsømmer menneskerettighetene på hjemmebane.

- Det er Norges internasjonale fokus som gjør at vi forsømmer de menneskene som trenger vern, sier hun.

Det gjelder i særlig grad barn på asylmottak, utviklingshemmede, pasienter i det psykiske helsevernet og demente."

Les mer på NRKs nettside.

Krf er tydelige på at de har fortstått denne problematikken. Regjeringen har fortsatt ikke forstått hva de sier "nei" til. Den rød-grønne regjeringen dummer seg ut, rett og slett.

TAKK TIL GRO HILLESTAD THUNE FOR AT DU IKKE GIR OPP Å FREMME MENNESKERETTIGHETENE FOR FOLK SOM BOR I NORGE. TAKK TIL KRF FOR AT DERE FØLGER OPP OGSÅ I STORTINGET. Se saken Krf tar opp i Stortinget her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar