fredag 27. mai 2011

Godt psykisk helsearbeid?

Hva er godt psykisk helsearbeid?
I denne fortellingen beskriver jeg egne erfaringer som pasient- og/eller bruker av tjenester fra psykisk helsearbeid. Det er en beskrivelse av hva jeg har opplevd som godt psykisk helsearbeid, eksempler på psykisk helsearbeid jeg mener ikke er godt, og hva jeg drømmer om som godt psykisk helsearbeid. Det jeg skriver om er hovedsakelig ut i fra egne erfaringer. Jeg berører spesielt psykoseopplevelser og mine funderinger rundt hva jeg savner av tjenestetilbud per i dag, og jeg berører generelle skjevheter innenfor feltet.”

I Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 2/2011 har jeg bidratt med en fortelling. Den kan ikke spres uten nærmere avtale med Universitetsforlaget. Les fortellingen på min blogg her. Gledelig er det å lese om Paul Møllers foredrag for Landskonferansen for psykiatriske sykepleiere. Overskriften er "Forstå psykoselidelse. - Behandlere må være interessert i pasientenes indre verden og forsøke å forstå ved å lytte." Referet til på NAPHAs nettside. Klapper for den! Og viser samtidig til en artikkel som sto i SEPREPs DIALOG i februar 2011. "En lyttende tilnærming til psykosen". Artikkelen er forfattet av Inger Emilie Nitter, Gunn Helen Kristiansen og meg.
Se også Åpen dialog ved psykoser.

Og har du behov for å lese en velskrevet historie fra Stockholm av Jakob Arvola, så finner du hans blogg her. Kapteinen på ICA. Fin inngang til helga :) GOD HELG!


og snart sommerblomster her i Finnmark også :)

Jeg har mottatt SEPREP-stipend for 2011 for å skrive, og er veldig takknemlig for det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar