torsdag 19. mai 2011

Karin Yrvin

er min kandidat til Tabuprisen. Hun er stortingsrepresentant, og var Ukas profil i Rådet for psykisk helse. Jeg håper hun vil gå inn for å få full trøkk på det som har tvangsbruk i Norge å gjøre.

Finnmarksenettverkets nettside skrev jeg i går om Karin Yrvin og hennes engasjement vist gjennom en interpellasjon på Stortinget for Arbeid og psykisk helse.

I intervjuet med Psykisk Helse svarer hun på spørsmålet:

"Hva er den største utfordringen på psykisk helsefeltet sett fra ditt ståsted?

Det er mange utfordringer: men jeg vil ta tak i dette med å ha arbeid, og at vi må satse på arbeidsrettet rehabilitering. Og så vil jeg poengtere det absurde i at psykisk syke kan bli avvist når de trenger hjelp. Jeg har nesten ikke ord på hvor ille jeg synes det er. Ellers er jeg åpen for alle innspill i forholdt til hva folk synes det er viktig å arbeide med."

Menneskerettigheter! Det er mitt svar... Brudd på menneskerettigheten foregår ofte for de som innlegges på tvang i psykisk helsevern i Norge.

Jeg har sendt mitt forslag på kandidat til Tabuprisen, synes at Karin Yrvin er en god kandidat. Se hennes kronikk i Aftenposten "Tenk å få våkne", og det er med bakgrunn i den jeg mener at hun er en god kandidat.

SEPREP har gitt meg skrive-stipend, og om det kan lese her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar