torsdag 24. juni 2010

Erfaringskompetanse og fag sammen i forskning, pilotstudium

Fra høsten 2010 startes det opp et nytt studium ved Høgskolen i Buskerud: Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid.

"Opptakskrav
Studiet henvender seg til forskningsinteresserte personer med egenerfaring innen psykisk helse, og klinikere eller forskere. Det vil være en fordel om søkere har ideer eller planer for et samarbeidsbasert forskningsprosjekt.

Personer som er i startfasen av et samarbeidsbasert forskningsprosjekt er også aktuelle søkere. For å kunne avlegge studiepoenggivende eksamen må søkeren ha utdanning på bachelornivå.

Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Søkere som ikke fyller opptakskravet om bachelorutdanning vil kunne delta i studiet og få utstedt et kursbevis.

Studiets innhold
Tema 1: Samarbeidsbasert forskning - sentrale forutsetninger og prosesser

Vitenskapsteori
Forskningsetiske retningslinjer og praktisk forskningsetikk
Ulike former for samarbeidsbasert forskning
Forskningsprosess, design og metode
Litteratursøk og kildekritikk

Tema 2: Forskningsdesign og metoder. Prosjektutvikling.

Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Prosjektarbeid
Problemstillinger knyttet til samarbeidsbasert forskning
Utarbeide plan for samarbeidsbasert forskningsprosjekt og/eller gjennomføre deler av prosjekt." Mer informasjon finner du her.

Jeg håper virkelig at dette blir et godt studium og det fører til at erfaringskompetansen får plass i forskningen. Jeg er overbevist om at de som har erfaringskompetanse fra psykisk helsefelt vil stille andre spørsmål og være opptatt av andre problemstillinger enn en del av de som ikke har denne erfaringen. Hvis jeg hadde hatt tid og anledning å delta, så ville jeg vurdert det sterkt. Men fra høsten 2010 skal jeg igjen jobbe med leire. Jeg har kommet inn på keramikk 5 på Høgskolen i Finnmark, så det blir nok mange kvelder på skolens keramikkverksted til høsten. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe kreativt med leire igjen. De prosessene som skjer når jeg jobber med leire er kjempespennende fordi jeg ofte samtidig bearbeider følelser som ikke nødvendigvis ligger helt opp i dagen. Hender og leire går foran tankeprosessen, som forfattere som sier "skikkelsene og deres tanker og følelser kommer til meg". Sånn er det av og til med leire og meg, og det har jeg ikke jobba med siden våren 2007, så nå er det visst på tide å gjøre det igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar