torsdag 12. august 2010

24. august åpent seminar - bruk av tvang i psykisk helsevern

Den Internasjonale Juristkommisjonen, norsk avdeling inviterer til seminar 24. august

Den Internasjonale Juristkommisjonen – norsk avdeling (ICJ-Norge) v/Psykiatri- og rettsvernutvalget

Inviterer til åpent seminar tirsdag 24. august 2010

Bruk av tvang i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Foredrag og debatt
Ingen påmelding, gratis inngang
Tid: Tirsdag 24. august, kl. 18-21
Sted: Uranienborgveien 2, Oslo (Fritt Ords lokaler)

Innledere:
Geir-Ketil Hansen, Stortingets Helse- og omsorgskomitè
Jim Gottstein (USA), advokat og menneskerettighetsforkjemper
György Könczei (Ungarn), medlem av FN-komitèen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komitèen)

Frihetsberøvelse, tvangsmedisinering, isolasjon, beltelegging mv.; den legale adgangen til bruk av tvang er omfattende i psykisk helsevern. Mange har erfaringer med tvangsinngrep som har vært krenkende, traumatisk og skadelig. Hvordan kan vi bedre menneskerettighetsvernet for mennesker med psykiske lidelser, og stanse overgrep? Og hvorfor har vi fortsatt en egen tvangs- og særlovgivning for mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne/psykiske lidelser?"

Hentet fra Norsk forening for psykisk helsearbeid, og du kan lese mer her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar