tirsdag 10. august 2010

Fra en pårørenderepresentant om tvang og medikamenter i psykiatrien

Berit Bryn-Jensen (Arendal): "Mens gjennomsnittlig levetid har økt for alle andre pasientgrupper, synker den for dem som behandles for psykiske lidelser."

Les artikkelen her.
Jeg gjengir de to siste avsnittene i artikkelen her:
"Whitakers bok stiller spørsmålet: Hvis medisinene hjelper og kurerer folk med psykiske lidelser, hvorfor har da antallet pasienter og kronikere økt dramatisk med økt medikamentforbruk? (Anatomy of an Epidemic, 2010).

Mange forskere har pekt på drivkraften i den enorme profitten til Big Pharma, den globale farmasøytiske industrien, med betalte stemmer i sykehus, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forvaltning, media, lege- og advokatkontorer, pasient- og brukerorganisasjoner. Bare i Norge betaler legemiddelindustrien mer enn en milliard i året direkte til norske leger, mange av dem psykiatere som forsvarer dagens tvangssystem. Det er ikke tillitvekkende.
"
Les hele artikkelen, og bli med å stille de kritiske spørsmålene til den bestående psykiatrien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar