tirsdag 24. august 2010

Alta kommune som ikke greier å ha lavterskeltilbud innenfor området psykisk helsearbeid.

Følgende sto i Altapostens leder 14. aug 2010: "Altaposten kunne nylig fortelle at hver helsearbeider i Alta kommune gjennomsnittlig må følge opp 40 pasienter. Tilsvarende tall for Hammerfest er åtte. Det betyr ikke annet enn at Alta-politikerne bør bruke tid og ressurser på å finne ut hvordan dette tilbudet skal forbedres, i tett dialog med fagfolkene på området. Det er nemlig lite som tyder på at behovet blir mindre i årene som kommer, både på grunn av at folketallet øker og at pasientene har svært forskjellige utfordringer."

Hvordan er det mulig at hver helsearbeider i snitt skal følge opp 40 pasienter i Alta og i Hammerfest har de 8 pasienter? Det er lenge siden det kom fram at de har en mye bedre satsing i Hammerfest enn i Alta. At ikke den største kommunen i Finnmark har et lavterskeltilbud til folk som har psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer er meg helt ubegripelig. Dette er noe som har pågått LENGE, så politikerne kan ikke si at de ikke kjenner til problemet. Det aner meg at politikerne trenger å lære om hva som er viktig for å forebygge og de trenger å lære om hva som er viktig i forhold til rehabilitering. Det er et politisk ansvar som IKKE kan sies å være dekket gjennom Gnisten. Det har aldri vært meningen at Gnisten skulle erstatte kontakten med helsearbeiderne. Gnisten kan være en del av en større helhet som kommunen har å tilby sin befolkning.

1 kommentar:

  1. inkompetanse går som en rød tråd gjennom helheten i denne kommunen fra disse U'ansvarlige' politikerne. virkelig skremmende og et hån både mot de som jobber og de som er brukere av tjenesteapperatet i denne kommunen, alta.

    takk for ditt angansjemang og at du belyser denne 'galskapen'!

    mvh ms.mess

    SvarSlett