tirsdag 12. januar 2010

Demonstrasjon mot lov om psykisk helsevern utenfor Stortinget hver fredag kl 1500

Flott tiltak! Takk til Jan Olaf Ellefsen for opplysning om denne demonstrasjonen som kommer til å pågå helt til tvangsloven faller.
Disse demonstrasjonene kan kanskje fremskynde oppnevnelsen av lovutvalget som skal starte sitt arbeid? La oss håpe det!
Minner om Face-bookgruppa:
Grytelokk og ropertprotestdager mot lov om psykisk helsevern

Gro Hillestad Thune i Aftenposten 291008
Pasienter ydmykes. Arroganse og ufølsomhet, håndjern og politi, isolasjon. Belter, nedverdigende situasjoner. Dette er smerten i møtet med norsk psykiatri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar