lørdag 16. januar 2010

Uka som gikk...

var utrolig innholdsrik. Den starta med jobbing i Finnmarksnettverket og det vi hadde årets første telefonmøte om SELVHJELP, og det ble avtalt dager for videre arbeidsseminarer og åpent møte om selvhjelp i Alta 10-11 mars 2010. Knutepunkt for Selvhjelp bidrar, Bikuben bidrar, Link Lyngen med flere.

I løpet av dagene i Alta denne uka hadde jeg blant annet møte med igangsetterne i Alta. For å starte en selvhjelpsgruppe trenger vi igangsettere, og i Alta har vi det. Avtalen er gjort om at første gruppe startes opp 10. februar. Det skjer under forutsetning av at vi får minst fem som melder sin interesse for å delta i gruppe.

Tirsdag reiste jeg til Alta for å være på Kultursenteret Sisa. Det første som skjedde der var at Oslo-politikeren Rune Gerhardsen var innom Sisa på besøk for å høre om det arbeidet som drives på Sisa. Topp-politikere er travle mennesker og skal ha mye med seg fra mange ulike områder, så han fikk en halvtime på Sisa sammen med Altas ordfører, leder av Arbeiderpartiet og noen til.
Personlig tror jeg Rune Gerdhardsen kunne hatt nytte av å få mer tid på Sisa, men når det er sagt så kjenner jeg ikke til hans øvrige program i Alta. Sisaer en interessant plass på mange måter også å vise fram til politikere som besøker Alta. Jonas Gahr Støre har også besøkt Sisa. Men det viktigste med Sisa er ikke at det kommer polikere som sitter i regjering eller som har kjente navn til Sisa. Det viktigste med Sisa er alle andre hverdagslige menneskemøter som skjer på Sisa hver dag hele året rundt.

Til Sisa kom daglig leder ved Bikuben, Stig R. Moe, og medarbeider på Bikuben, Ann-Kirsti Brustad. Jeg også ansatt i 20 % stilling i Bikuben, som avd.leder for Finnmark.
Mitt arbeidsforhold på Sisa som prosjektutvikler ble avsluttet i desember 2009. Det er ikke midler til å ha meg ansatt lenger. Det har vært veldig spennende og lærerikt å være ansatt på Sisa, og det blir et framtidig samarbeid mellom Bikuben og Sisa. Med andre ord jeg "slipper ikke" helt i den Sisa-forbindelsen jeg har.


Batteriet
Nord-Norges prosjektleder, Kurt Lyngved, kom til Alta og var i lag med oss på Sisa torsdag og fredag. I den forbindelsen arrangerte vi et møte der vi fikk høre om Batteriets oppgaver og mål med driften. Veldig interessant, og vi kom fram til at Sisa driver med mye av det samme som Batteriet gjør. Vi bruker kanskje ikke akkurat de samme ordene, men mye av det samme arbeidet som gjøres begge steder gir samme effekt.
I tillegg til å få høre om Batteriets måte å tenke på og å drive på, så fikk vi høre om den nasjonale satsingen i forhold til fattigdomsproblematikken. Det er flere måter å være fattig på: Man kan reint økonomisk ha problemer med å få endene til å møtes, og man kan være fattig på nettverk. Ofte kan det være en kombinasjon. Jeg har opplevd kombinasjonen, og vært heldig å få både bedre økonomi og nettverk. Dette takket være at jeg fikk anledning til å bidra skritt for skritt tilbake til samfunnet gjennom Gnisten og Sisa. Først ble jeg aktiv i Mental Helse Alta og deretter i styringsgruppa for Gnisten, som var et hjerteromsprosjekt med støtte fra Rådet for psykisk helse. Og de siste 2 1/2 årene har jeg fått bidra i Sisa-miljøet, siste år som ansatt. Ansettelsen har latt seg gjøre takket være lønnstilskudd fra NAV. Viktig at NAV har såkalte virkemidler de kan bruke for at sånne som meg kan få anledning til å komme tilbake til arbeidslivet etter å ha stått utenfor i omtrent 15 år. Jeg var i arbeid i 20 år før jeg ble uføretrygdet, og hadde derfor rettigheter til uførepensjon som har gjort det mulig å leve uten særlige økonomiske problemer. De som er dårligst stilt økonomisk er de som ikke har hatt opptjeningsmuligheter i forhold ytelser fra NAV. Regjering setter fattigdom på dagsorden i 2010.
Batteriet har gitt råd til regjeringen, og på deres nettside står blant annet dette:

"Råd til regjeringen

Anerkjenn brukernes ekspertise på egen situasjon.

Dere må anerkjenne den kompetansen som brukere og brukerorganisasjonene representerer på en mye tydeligere måte. Her er det ekspertise som verken forskere eller byråkrater sitter med. Brukerorganisasjonene ”har skoen på og vet hvor den trykker”, de vet om problemer og hvordan ordninger fungerer lenge før dette kan dokumenteres av utenforstående. De kan gi tilbakemelding, innspill og forslag som kan forebygge unødig lidelse og problemer."

Det var intense dager på Sisa, som det bruker å være. Det er liv på Sisa, og Sisa betyr mye for mange mennesker.
For meg har Sisa betydd og betyr fortsatt at jeg blir kjent med mennesker. Det er et sted der mennesker møtes og får anledning til å bli kjent. Sisa inneholder så mye forskjellig, har mange ulike aktiviteter, og for de som har mye fritid er Sisa en flott plass å tilbringe tid, enten du er arbeidsledig, sykemeldt, uføretrygdet etc. så er Sisa en plass som f eks har møtestedet Gnisten, som drives av Mental Helse Alta. Gallery Alta er en avis som til nå har kommet ut med to nummer. Det neste kommer i løpet av et par uker. Gallery Alta - omtale i Altaposten 6. nov. 2009
Grethe Pedersen, som hadde sin studentpraksis, på Sisa uttalte dette til Altaposten før jul.

Det kan sies mye om Sisa, og jeg skal ikke si mer enn jeg har gjort i denne sammenhengen bortsett fra at jeg kommer til å savne menneskemøtene på Sisa, og de kollegaene jeg har hatt i Sisa-tida. Men heldig som jeg er, så kommer til å ha arbeidsoppdrag for Bikuben og Finnmarksnettverket med jevne mellomrom i Alta og for Sisa i framtida.

Jeg unner alle plasser i Norge og resten av verden et kultursenter som Sisa! Om ikke lenge så tror jeg at bevilgninger til Sisa vil komme inn på STATSBUDSJETTET. Sisa-modellen er unik og nyskapende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar