mandag 15. februar 2010

TV2s nettside 15.02.2010, Eksperter om psykiatrien.

– Dårlige holdninger øker tvangsbruk.

er overskriften på TV2s nettartikkel/reportasje som følger opp foregående dagers tvangsdebatt.
Journalist Haakon E. H. Eliassen (hei@tv2.no)

Jeg siterer:
"Gammel ukultur og dårlige holdninger fører til ulik bruk av tvang i psykisk helsevern, mener eksperter.

Både når det gjelder bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, tvangsmedisinering utenfor døgninstitusjon, tvungent psykisk helsevern med døgn og bruk av tvangsbehandling i døgninstitusjon er det store forskjeller mellom helseforetakene og til dels også mellom de regionale helseforetakene.

Det uroer helsemyndighetene som i årevis har forsøkt å presse ned bruken av tvang i Norge. Forskjellene er så betydelige at det verken kan skyldes tilfeldigheter eller pasientsammensetning, men hvilke kultur og holdninger de ulike institusjonene har til pasienter med psykiske lidelser."

Les videre her

Hvilken lettelse at det nå pågår en tvangsdebatt! Det er bemerkelsesverdig med de store forskjellene på bruk av tvang fra sted til sted i Norge. Hvorfor? Jeg tror det dreier seg mest om ukultur og holdninger på de ulike institusjonene. Dessverre! Det kan virke som at det må et generasjonsskifte til blant ledere ved enkelte institusjoner for å snu den trenden som er.

Vi som sitter på erfaringene med tvang må også få komme inn i utdanningsinstitusjonene for å fortelle hva vi ønsker oss. Jeg for eksempel ønsker større grad av nysgjerrighet og åpenhet for innholdet i psykoser. Og selvsagt ønsker jeg at det skal bli mer alment akseptert å be om hjelp når det røyner på.

Les artikkelen jeg har lenket ovenfor!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar