tirsdag 16. februar 2010

Tips om diskusjonsforum på "Ettertid", Jan Olaf Ellefsens blogg.

Se Jan Olaf Ellefsens blogg her hvor han skriver følgende:

Debatt
Det fins en rekke tema innen psykisk helse som er egnet for å debatteres på nettet.
Det kan være et fint tillegg til debatter i aviser og på arrangementer. Følgende nettsteder kan være nyttige for meningsbrytning mellom de mange ulike aktører innen området psykisk helse. Håper flere melder seg inn og deltar!

1. NASEPs diskusjonsforum (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – diskusjonene er åpne for alle)

2. Hvite Ørns diskusjonsforum (Interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse – diskusjonene er åpne for alle)

3. Google diskusjonsgruppe – tvangsinnleggelser (åpent nettforum om tvang i psykiatrien)

4. Temabloggen ~ psykisk ~ (en åpen temablogg hvor psykisk helsefeltet kan settes under lupen)


Følgende diskusjonsfora må åpnes opp, slik at det blir åpne debatter også der:

5. Psykologforeningens debattforum.

6. Nasjonalt nettverk for tvangsforskning.

Aktører fra alle sider av bordet oppfordres til å igangsette og delta i debatter på nett.

Håper flere melder seg inn og deltar. Videresend gjerne budskapet til andre.

Klikk deg inn på Ettertid, så kan du videre klikke deg til de ulike debattforaene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar