tirsdag 16. februar 2010

Erfaringskompetanse.no

"Tema: Gyldiggjøring av erfaringskompetanse
Planleggingen av årets konferanse for brukerorganisasjonene innen psykisk helse feltet er i god gang, og det første samarbeidsmøtet er holdt.

Tradisjonen tro er det Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (erfaringskompetanse.no) som tilrettelegger for brukerorganisasjonskonferansen - som er brukerorganisasjonenes arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Selvom det er erfaringskompetanse.no som står som tilrettelegger og arrangør, inviteres de største brukerorganisasjonene i feltet med i planleggingen. Under det første planleggingsmøtet, hvor representanter fra Mental Helse, Voksne for Barn og Angstringen var tilstede, ble det bestemt at i år som i fjor legges konferansen til Sandefjord. Datoen er 31. mai og 1. juni 2010. Når det gjelder konferansens tema vil det i år fokuseres på gyldiggjøring av erfaringskompetanse. Program og invitasjon vil sendes ut i løpet av kort tid. Du vil også finne mer informasjon om konferansen på våre nettsider."

Se nettsiden http://www.erfaringskompetanse.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar