mandag 15. februar 2010

TV2-nyhetene 14.02.2010 Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd

Sitat fra TV2s nettside:
"Pasienter som sperres inne og underlegges tvang i psykiatrien kan være utsatt for diskriminering og lovbrudd. Norges praksis på området kan bryte med en ny FN-konvensjon som Norge snart vil godkjenne.

Hvert år blir flere tusen mennesker tvangsinnlagt og behandlet med ulike typer tvang i psykiatrien. Mens de aller fleste pasienter med fysiske helseproblemer selv kan bestemme om de ønsker behandling eller ikke, kan personer med psykiske lidelser underlegges tvang. Psykisk helsevernloven gir rom for tvangsbruk."

Se reportasje og les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar